Menu

Kunstforeningen

1841

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1840-1845", side 34-77, år 1841.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 34-36: Den årlige bortlodning.
Side 36-37: Der vælges ny bestyrelse.
Side 38: H.E. Freunds Odin-figur (bestilt af Kunstforeningen i 1838) udstilles.
Side 39: Kobberstikker P.C. Schøler har erklæret at kunne levere 1000 eksemplarer af den af ham bestilte kobberplade fra forrige år.
Side 41-47: På en generalforsamling den 18. februar foreslår bestyrelsen at udgive et bind af fædrelandske digte forsynet med raderinger eller træsnit af danske kunstnere til uddeling blandt medlemmerne. Bestyrelsen forslår også, at man fuldfører bestillingen hos kobberstikker P.C. Schøler. Af samme grund foreslår man, at man stiller forslaget om en statue af Frederik 6. i bero. Endelig foreslår man, at der stilles et beløb på 1200 rigsdaler til rådighed for bestyrelsen, som skal bruges til at indkøbe kunstværker under udførelse – dog skal værkerne være så langt i tilblivelsesprocessen, at det kunstneriske værd er tydeligt. Argumentet er at sikre sig de gode kunstværker, eftersom processen med først at indkøbe værker efter medlemmernes votering vil lade foreningen stå tilbage for andre købere uden samme betænkningstid. Samtlige forslag antages (side 49-51).
Side 54: Man beslutter at udsende en indbydelse til bidrag til digtsamlingen.
Side 54-55: Den 22. marts sender man et brev til Albert Küchler og F.L. Storch, hvori man opfordrer dem til at opfordre andre danske kunstnere i udlandet (Rom og München) til at bidrage med illustrationer til digtsamlingen.
Side 56+60-61: Man køber værker af Jørgen V. Sonne i Rom, Louis Gurlitt og Christen Købke for de 1200 rigsdaler, der blev afsat til samme ved generalforsamlingen den 18. februar.
Side 61: Fritz Westphals prisopgave-maleri "Thorvaldsens Ankomst" udstilles.
Side 62: Westphals prisopgave sendes tilbage med rettelser og en opfordring om at lægge en sidste hånd på værket.
Side 66: Det besluttes, at digtsamlingen med fædrelandske digte forsynet med raderinger eller træsnit ikke vil blive udgivet dette år. Man anvender i stedet pengene til en model af H.W. Bissens portrætstatue af A.S. Ørsted og 900 rigsdaler til indkøb af kunstgenstande til bortlodningen.