Menu

Kunstforeningen

1906

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 185-188, år 1906, og "Forhandlings-Protokol for Kunstforeningen. Begyndt 22 Februar 1906. Sluttet 29 Marts 1916." side 0-14, år 1906.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger (i København og provinserne) løbende.
Side 185: Den årlige bortlodning.
Side 186: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 188: Udstillingsplanen for den kommende sæson vedtages.
Side 3-4: Der vælges ny bestyrelse.
Side 7-8: Det foreslås at ansøge Kultusministeriet om at få en bevilling til at indkøbe kunstværker på den norske udstilling med henblik på at overdrage dem til Den Kgl. Malerisamling.
Side 9-11: Det vedtages at forsøge at få udgivet en bog om Joakim Skovgaards udsmykninger af Viborg Domkirke med forklarende tekst af Karl Madsen.
Side 12: Det vedtages at imødekomme en anmodning fra "the Corporation of London" vedrørende udlån af værker til en udstilling af dansk kunst i Guildhall i 1907.
Side 13: Meddelelser om Joakim Skovgaard-bogen.

Fakta

Bestyrelsesprotokol