Menu

Kunstforeningen

1834

Dokumentindhold

"Protocol for Kunstforeningen 26 October 1827-35", side 77-111, år 1834.

Der optages nye medlemmer, afholdes aftenunderholdninger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 78-79: Ved en generalforsamling den 9. januar vedtages det at udstede en prisopgave i bygningskunst, som en specialkomité skal bedømme.
Side 79-81 og side 85: Ved samme generaforsamling vedtages det at gøre bestillinger hos J.C: Dahl, Ditlev Blunck, J.L. Jensen, Fritz Petzholdt, Jørgen V. Sonne og Christen Christensen i udlandet og hos 10 kunstnere, der opholder sig i Danmark, nemlig C.W. Eckersberg, H.W. Freund, Wilhelm Marstrand, J.P. Møller, Martinus Rørbye, Christian Holm, Christen Købke, Adam Müller, Constantin Hansen og Jørgen Roed.
Side 81: Ved samme generaforsamling vedtages det, at man skal udstede prisopgaver i historie-, landskabs-, dyr- og arkitekturmaleri.
Side 83: Ved samme generaforsamling vedtages det, at man skal tegne sig som medlem i udenlandske kunstforeninger.
Side 83: Ved samme generaforsamling vedtages det, at man skal forsøge at finde et mere passende lokale.
Side 88: Bestilte værker af Christian Holm (bestilt i 1834) og Albert Küchler (bestilt i 1831) udstilles.
Side 90-91: Man beslutter at leje et nyt lokale i Østergade 13 og at gøre Just Jerndorff til opsynsmand i det nye lokale. Som løn får Jerndorff fri bolig i lokalet.
Side 92: Det foreslås, at man på en generalforsamling skal vedtage, at lokalet skal være åbent torsdag-søndag, så medlemmerne kan se de værker, der udgør den ugentlige aftenunderholdning om torsdagen. Det foreslås at udstede "Damebilletter".
Side 95: Man indtræder i Stockholm Kunstforening.
Side 95: Den 5. juni samles Kunstforeningen for første gang i det nye lokale i Østergade 13.
Side 97: Det vedtages på en generalforsamling at holde lokalerne åbne torsdag-søndag mellem 11 og 15. Således etableres korte udstillingsperioder. Det vedtages endvidere at give kvinder adgang til udstillingerne.
Side 98: Bestilte værker af Fritz Petzholdt, Jørgen V. Sonne udstilles.
Side 99: Bestilt værk af J.P. Møller udstilles.
Side 99-100: Af indsendte værker til prisopgaven i landskabsmaleri beslutter Kunstforeningen at købe 5, men der bliver ikke udstedt nogen præmie.
Side 101: Constantin Hansen vinder en præmie for et indsendt arkitekturmaleri - "Kronborg Slot".
Side 101-102: Bestilte værker i 1832 og 1834 af Ernst Meyer, Ditlev Blunck, Christen Købke, Wilhelm Marstrand og Adam Müller udstilles. Ditlev Bluncks bestilte værk er "Madonna" [der i dag omtales som Madonna med Barnet eller Madonnabilledet. Kunstforeningen besluttede at gøre bestilling hos Blunck den 15. december 1831 med frit emne og til en pris, der ikke oversteg 200 rigsdaler].
Side 102: Cand.phil. H.C. Andersen (1805-1875) optages 6. november som indenbys medlem af Kunstforeningen efter at være hjemvendt fra sin store dannelsesrejse.
Side 103: Årets kunstindkøb udstilles.
Side 105-106: Frederik 6. og Prins Christian Frederik (senere Christian 8.) har bidraget med 50 rigsdaler og deltager således i bortlodningen med 5 lodder hver.
Side 106: Ditlev Bluncks bestilte værk "Madonna" [der i dag omtales som Madonna med Barnet eller Madonnabilledet] bortloddes til "Capitain i Søetaten Thomsen”. Ligeledes bortloddes Martinus Rørbyes af Kunstforeningen bestilte værk "Fiskere ved Skagen" til "Prindsesse Juliane Sophie". [Der er med stor sandsynlighed tale om Strandscene på Gl. Skagen imod et optrækkende uvejr]. Slutteligt bortloddes også Christen Købkes af Kunstforeningens bestilte værk (1834) "Castelsporten" til "Jernstøber Boch". [Der er tale om Parti udenfor den nordre Kastelport].

Christen Købke, Parti udenfor den nordre Kastelport, 1834, Ny Carlsberg Glyptotek

Side 107-108: Der vælges ny administration og kunstkomité.
Side 109-110: På et møde fremlægger administration forslag til en virksomhedsplan, der lægger sig tæt op ad selskabets hidtidige virke.
Side 111: En række medlemmer anmoder om, at forslaget til virksomhedsplanen fremlægges i bestyrelseslokalet.