Menu

Kunstforeningen

1924

Dokumentindhold

"Forhandlings Protokol for Kunstforeningen 1923-1932" side 14-50, år 1924.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 15: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 16: Det beklages, at Kunstbladets redaktion ikke har omtalt Kunstforeningens Erik Stæhr-Nielsen- og Svend Hammershøi-udstillinger.
Side 18: Kunstforeningens lokaler diskuteres igen, og formanden, Wilhelm Hansen, fremfører, at både foreningens fremtid og økonomi er afhængig af nye lokaler.
Side 18: Det meddeles, at Kunstforeningen har et underskud på 900 kr., og der bliver talt om foreningens økonomiske muligheder.
Side 20: Ved generalforsamlingen d. 21. februar er der 125 medlemmer til stede.
Side 21-30: På generalforsamlingen diskuteres foreningens økonomiske vanskeligheder og især den fortsatte udgivelse af Kunstbladet, der er bekostelig trods et tilskud fra Ny Carlsbergfondet. Bestyrelsen fremlægger derfor til diskussion, om der skal foretages besparelser andre steder, fx ved at skære i administrationsudgifterne, skære i kunstindkøbene eller ved at opsige udstillingslokalerne for dermed at indskrænke udstillingsvirksomheden. Herefter diskuteres sagen.
Side 23: Bestyrelsen kritiseres for, at virksomhedsplanen ikke er fremlagt i ordentlig tid før generalforsamlingen, således at medlemmerne ikke har haft nok betænkningstid og dermed forudsætning for at tage stilling til den på generalforsamlingen fremlagte virksomhedsplan.
Side 30: Der vælges ny bestyrelse.
Side 34: D. 2. maj uddeles fru Claudi-Petersen f. Grandjeans Mindelegat.
Side 35: Formanden overvejer at træde tilbage fra Kunstforeningens bestyrelse. Han mener, at noget af kritikken på generalforsamlingen den 21. februar var berettiget, og at Kunstbladet ”i sin nuværende Skikkelse [er] ødelæggende for Foreningen.” Samtidig taler han om, at ”der foreligger en utilsløret Forfølgelse af Karl Madsen”…
Side 36: Det hævdes, at inspektørens løn tynger budgettet.
Side 37-39: Kunstforeningen er i økonomisk krise, og man overvejer, om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Side 39-41: På et møde d. 11. september diskuterer man foreningens økonomiske krise. Formanden foreslår, at man erhverver et nyt lokale og søger økonomisk støtte til kunstbladet, der skal skifte redaktør og gøres "mindre ensidigt" (side 40). Næsteformanden, V. Aagesen mener kun, at spørgsmålene kan diskuteres på en ekstraordinær generalforsamling, og Harald Giersing gentager et tidligere stillet forslag, nemlig at sælge "Billederne i Foreningens Samling" og på den måde sikre indkomst til foreningen (side 41).
Side 42-43: Foreningen tildeles retten til at reproducere nogle af den afdøde kunstner Th. Philipsens dyreskulpturer efter kunstnerens eget ønske.
Side 44: Et salg af Wilhelm Marstrand-værket "Den politiske kandestøber", som er deponeret på Statens Museum for Kunst, kan ikke gå igennem, da museet ikke har midlerne til det.
Side 45: Det meddeles, at formanden har henstillet til, at Leo Swane trækker sig tilbage som redaktør.
Side 45: Sekretæren, Victor P. Christensen, meddeler, at han vil træde tilbage ved næste generalforsamling på grund af den måde "Forholdene udvikler sig i Foreningens Ledelse."
Side 45: Inspektør Viggo Jastraus løn diskuteres.
Side 45: Harald Giersing foreslår, at inspektør-, sekretær- og redaktørstillingen slås sammen, og at Carl V. Petersen skal bestride stillingen.
Side 46-47: Viggo Jastrau er med til bestyrelsesmødet for at udtale sig om sin holdning til enten at gå ned i løn eller gå på pension på grund af foreningens økonomiske situation. Jastrau udtrykker bekymringer om at kunne samarbejde med Carl V. Petersen (side 46).
Side 48: Det meddeles, at Carl V. Petersen er interesseret i ovennævnte stilling.


Den bevægede aften i Kunstforeningen – ”Farten langs grøftekanten”. Satiretegning over generalforsamling i Kunstforeningen fra Berlingske Tidende den 25. februar 1924. Illustration af Alfred Schmidt

Fakta

Bestyrelsesprotokol