Menu

Kunstforeningen

1835

Dokumentindhold

"Protocol for Kunstforeningen 26 October 1827-35", side 111-163, år 1835.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 112-113: En protestskrivelse fra en bred kreds af medlemmer behandles. Skrivelsen går på, at foreningens midler - i følgene lovene - kun bør anvendes til ordinære indkøb af kunstværker til den årlige bortlodning og således ikke til bestillinger og prisopgaver, der hidtil har været proceduren.
Side 114-117: På en generalforsamling den 15. januar udsteder en særligt nedsat komité en pris på 200 specier til G.F. Hetsch, der således vinder en i 1834 udstedt prisopgave i bygningskunst.
Side 117: På samme generalforsamling oplæses kunstkomitéen og administrationens forslag til virksomhedsplanen for året og ligeledes medlemmernes protestskrivelse.
Side 118-123: På baggrund af protestskrivelsen holder N.L. Høyen en forsvarstale for kunstkomitéens og administrationens virksomhedsplan, hvor han blandt andet minder om, at foreningen skal virke til kunstens fordel, og at man ikke må lade sin egoisme stå i vejen for det betydningsfulde formål. Han fremhæver desuden, at bestillinger og prisopgaver ikke bør udelukkes, eftersom foreningen har midlerne til det.
Side 123: Talen efterfølges af diskussion.
Side 124-125: Det bestemmes herefter, at kontingenterne også for dette år kunne anvendes til teoretiske og praktiske opgaver, men at de ikke skulle anvendes til at gøre bestillinger.
Side 125: Kunstkomitéen fratræder, fordi den ikke ser sig i stand til at skaffe et tilstrækkeligt antal gode kunstværker, når der ikke må gøres bestillinger.
Side 126-127: En ny kunstkomité vælges ved en generalforsamling den 22. januar.
Side 128-129: Et brev fra et medlem - N. Søtoft - oplæses. Brevet kritiserer antallet af lodder ved bortlodningen i forhold til det stigende antal af medlemmer i foreningen.
Side 130: Kunstkomitéen overdrager administrationen sin nye virksomhedsplan, som fremlægges i bestyrelseslokalet.
Side 132-134: Det vedtages på baggrund af den nye virksomhedsplan blandt andet at afsætte midler til et kunstblad, at udstede prisopgaver landskabs- og arkitekturmaleri, at sanktionere en række bestillinger og at ændre virksomhedsåret fra at løbe fra oktober til oktober til at følge kalenderåret.
Side 135: Den 19. marts udstilles der for første gang et kunstværk af en kvindelig kunstner - Hermania Neergaard.
Side 143: Constantin Hansen melder sig ud af Kunstforeningen.
Side 150: Der optages et kvindeligt medlem af Kunstforeningen.
Side 156-157: Jørgen Roed vinder en prisopgave i arkitekturmaleri, og Louis Gurlitt vinder en prisopgave i landskabsmaleri.
Side 157-158: Det besluttes også at Christen Købkes "Frederiksborg Slot", som også er indsendt som bud på den udstedte prisopgave i arkitekturmaleri. [Der er med stor sandsynlighed tale om Frederiksborg Slot set fra Jægerbakken. Aften]
Side 159-162: 51 numre og 500 eksemplarer af to raderinger bortloddes. Her iblandt blandt andet det af Christen Købke til en prisopgave udstedt af Kunstforeningen indsendte værk "Frederiksborg Slot" og Martinus Rørbyes "Hyrdedrenge".

Christen Købke, Frederiksborg Slot set fra Jægerbakken. Aften, 1835, Den Hirschsprungske Samling