Menu

Kunstforeningen

1827

Dokumentindhold

"Bestyrelsesprotokol for Den præliminaire Konstforening 18 November 1825 til 26 October 1827", side 62-83, år 1827, og "Protocol for Kunstforeningen 26 October 1827-35", side 0-3, år 1827.

Administrationsmedlemmerne fremviser fortsat kunstgenstande (kunstunderholdninger, aftenunderholdninger), og man antager løbende nye medlemmer efter votering.
Side 67-69: J.C. Fick foreslår, at man søger Prins Christians tilladelse til at holde en udstilling i sommeren 27. Forslaget vedtages. J.L. Lund og J.P. Møller er siden i audiens hos Prinsen, der nu er positivt stemt over ideen.
Side 70: Man får en bevilling fra Prinsen til en offentlig udstilling, men afstår fra at afholde udstillingen, da man ikke kan finde et lokale, der passer.
Side 73-76: Den præliminære kunstforenings første generalforsamling. Status på Prins Christians mening om den præliminære kunstforening og den ønskede offentlige udstilling opsummeres. Foreningens foreløbige tilværelse diskuteres, men der tages ingen beslutning om at ændre foreningens struktur.
Side 76-81: På endnu en generalforsamling vedtages det, at Kunstforeningens præliminære tilstand ophæves, og at den skal indtræde i en "udvidet Stilling", der er angivet i lovene, som man også her bestemmer skal træde i kraft. Man vælger en bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer (med en formand, en sekretær og en kasserer), hvoraf 2 skal være kunstnere. N.L. Høyen vælges som sekretær, og J.C. Fick vælges som kasserer og taler om sin formandstid. J.P. Møller og G.F. Hetsch vælges som foreningens bestyrere, og Bræstrup vælges som formand.
Side 2: Man udsender et cirkulære, der stiller forslag om at indskrænke lovene, så de passer til den virksomhed, man har, og om at optage medlemmer ugentligt. Man udsender endnu et cirkulære, der opfordrer medlemmerne til at bidrage med aftenunderholdning.

Fakta

Bestyrelsesprotokol