Menu

Kunstforeningen

1827

Dokumentindhold

"Bestyrelsesprotokol for Den præliminaire Konstforening 18 November 1825 til 26 October 1827", side 62-83, år 1827, og "Protocol for Kunstforeningen 26 October 1827-35", side 0-3, år 1827.

Administrationsmedlemmerne fremviser fortsat kunstgenstande (kunstunderholdninger, aftenunderholdninger), og man antager løbende nye medlemmer efter votering.
Side 67-69: J.C. Fick foreslår, at man søger Prins Christians tilladelse til at holde en udstilling i sommeren 27. Forslaget vedtages. J.L. Lund og J.P. Møller er siden i audiens hos Prinsen, der nu er positivt stemt over ideen.
Side 70: Man får en bevilling fra Prinsen til en offentlig udstilling, men afstår fra at afholde udstillingen, da man ikke kan finde et lokale, der passer.
Side 73-76: Den præliminære kunstforenings første generalforsamling. Status på Prins Christians mening om den præliminære kunstforening og den ønskede offentlige udstilling opsummeres. Foreningens foreløbige tilværelse diskuteres, men der tages ingen beslutning om at ændre foreningens struktur.
Side 76-81: På endnu en generalforsamling vedtages det, at Kunstforeningens præliminære tilstand ophæves, og at den skal indtræde i en "udvidet Stilling", der er angivet i lovene, som man også her bestemmer skal træde i kraft. Man vælger en bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer (med en formand, en sekretær og en kasserer), hvoraf 2 skal være kunstnere. N.L. Høyen vælges som sekretær, og J.C. Fick vælges som kasserer og taler om sin formandstid. J.P. Møller og G.F. Hetsch vælges som foreningens bestyrere, og Bræstrup vælges som formand.
Side 2: Man udsender et cirkulære, der stiller forslag om at indskrænke lovene, så de passer til den virksomhed, man har, og om at optage medlemmer ugentligt. Man udsender endnu et cirkulære, der opfordrer medlemmerne til at bidrage med aftenunderholdning.

Fakta

Bestyrelsesprotokol
1827 62 protokol 1825 1827 0062
1827 63 protokol 1825 1827 0063
1827 64 protokol 1825 1827 0064
1827 65 protokol 1825 1827 0065
1827 66 protokol 1825 1827 0066
1827 67 protokol 1825 1827 0067
1827 68 protokol 1825 1827 0068
1827 69 protokol 1825 1827 0069
1827 70 protokol 1825 1827 0070
1827 71 protokol 1825 1827 0071
1827 72 protokol 1825 1827 0072
1827 73 protokol 1825 1827 0073
1827 74 protokol 1825 1827 0074
1827 75 protokol 1825 1827 0075
1827 76 protokol 1825 1827 0076
1827 77 protokol 1825 1827 0077
1827 78 protokol 1825 1827 0078
1827 79 protokol 1825 1827 0079
1827 80 protokol 1825 1827 0080
1827 81 protokol 1825 1827 0081
1827 82 protokol 1825 1827 0082
1827 83 protokol 1825 1827 0083
1827 0 protokol 1827 1835 00000
1827 1 protokol 1827 1835 0001
1827 2 protokol 1827 1835 0002
1827 3 protokol 1827 1835 0003