Menu

Kunstforeningen

1828

Dokumentindhold

"Protocol for Kunstforeningen 26 October 1827-35", side 4-7, år 1828.

Bestyrelsesprotokollen for 1828 er meget kortfattet. Kunstforeningens første udstilling, der netop finder sted i 1828, er ikke nævnt, og de ugentlige underholdninger er heller ikke ført til referat. Der optages stadig nye medlemmer løbende.
Side 4: Det i 1827 diskuterede udkast til nye, forkortede love vedtages enstemmigt på en generalforsamling dog med forbehold for, at de skal forelægges for Prins Christian Frederik, inden de træder i kraft. Det besluttes også, at der skal ansøges om, at bevillingen til en offentlig udstilling fornyes.
Side 5: Prins Christian Frederik bevilliger den ønskede offentlige udstilling og meddeler, at han vil støtte selskabet "paa enhver Maade".
Side 6: Ved en generalforsamling den 14. november vælges Christian Jürgensen Thomsen som kasserer i stedet for J.C. Fick, og H.N. Clausen vælges som ny sekretær. På samme generalforsamling nedsættes der for første gang en kunstkomité bestående af C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch, J.P. Møller, N.L. Høyen og J.L. Lund.
Side 7: Administrationen får ved ovennævnte generalforsamling fuldmagt til at arrangere en udstilling.

Fakta

Bestyrelsesprotokol