Menu

Kunstforeningen

1857

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1852-1859", side 115-140, år 1857.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger (i København og i provinserne) og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 115-117: Den årlige bortlodning.
Side 118: Der vælges ny bestyrelse.
Side 123: På en generalforsamling d. 26. februar foreslås det at få lavet en tegning over billedhuggeren H.E. Freunds værk "Ragnarokfrisen" på Christiansborg Slot, samt at tegningen skal ledsages af en kort tekst og uddeles til samtlige af foreningens medlemmer. Det meddeles, at en yngre kunstner har påtaget sig at ville levere tegningen. Denne kunstner er Henrik Olrik (side 120).
Side 124: Forslaget diskuteres og vedtages.
Side 134: Man har diskuteret forskellige placeringer for mindesmærket over C.W. Eckersberg siden 1854, men beslutter på et møde afholdt på Garnisons Kirkegården at holde fast i en placering netop der.
Side 136: Den 8. oktober holder man det sidste møde på Nørregade 250, da man har fået lokaler på Kongens Nytorv 206, hvor man mødes første gang den 3. december (også side 136).

Fakta

Bestyrelsesprotokol
1856 57 115 protokol 1852 1859 0114
1857 116 protokol 1852 1859 0115
1857 117 protokol 1852 1859 0116
1857 118 protokol 1852 1859 0117
1857 119 protokol 1852 1859 0118
1857 120 protokol 1852 1859 0119
1857 121 protokol 1852 1859 0120
1857 122 protokol 1852 1859 0121
1857 123 protokol 1852 1859 0122
1857 124 protokol 1852 1859 0123
1857 125 protokol 1852 1859 0124
1857 126 protokol 1852 1859 0125
1857 127 protokol 1852 1859 0126
1857 128 protokol 1852 1859 0127
1857 129 protokol 1852 1859 0128
1857 130 protokol 1852 1859 0129
1857 131 protokol 1852 1859 0130
1857 132 protokol 1852 1859 0131
1857 133 protokol 1852 1859 0132
1857 134 protokol 1852 1859 0133
1857 135 protokol 1852 1859 0134
1857 136 protokol 1852 1859 0135
1857 137 protokol 1852 1859 0136
1857 138 protokol 1852 1859 0137
1857 139 protokol 1852 1859 0138
1857 58 140 protokol 1852 1859 0139