Menu

Kunstforeningen

Otto Bache, Carl Emil Baagøe

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 8-9: Carl Emil Baagøe og Otto Bache

Transskription

(8-9)
Baagøe, Carl Emil. 1829.
1861*, En Brig i frisk Kuling, ventende paa sin Lods under norsk Kyst ved Jedderen Rd. 50
1862*, Parti ved Taarbæk 60
1864*, Strandparti ved Skolen i Taarbæk, sildig Eftermiddag 150
1865*, Stille Eftermiddag i Sundet 50
Strandparti i Vedbæk, sildig Sommereftermiddag 115
1866*, Ved Stranden i Taarbæk, en sildig Sommereftermiddag 80
1867*, Strandparti i Taarbæk 80
1868*, Parti ved Christiansro i Taarbæk, stille Sommereftermiddag 100
1869*, Skibe i Drogden, stille Eftermiddag med en optrækkende Byge 110
1870*, Bygeveir i Sundet, nord for Kronborg 110
1879*, I Øresund 75

Bache, Otto. 1839.
1864*, Paa Veien til Markedet Rd. 250
1885, To Køer. Pen og Tuschtegning Kr. 150
1889, Holmegaard Glasværk. Tegning. 100

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir
(blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen
Otto Bache
Carl Emil Baagøe