Menu

Kunstforeningen

Ludvig Kabell, Isidor Kalckar, Asmus Kaufmann, O. Keen, Anton Eduard Kieldrup, Adolph Kittendorff, F.C. Kiærskou, Theodor Kjellerup

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 60-61: Ludvig Kabell, Isidor Kalckar, Anton Eduard Kieldrup, Theodor Kjellerup, A. Kittendorff og F.C. Kiærskou

Transskription

(60-61)
Kabell, Ludvig Christian Brinck-Seidelin. 1853.
1879*, Markvej i Syd-Sjælland. Graavejr. Kr. 200.
1880*, Vandingssted uden for en Bondegaard. Formiddag. 250.
1882*, Marklandskab i Syd-Sjælland. Sommerdag med store Skymasser. 650.
1883*, En Markvej med gamle Piletræer. Rønnebæksholm. 1500.
1888*, Udsigt fra Monte Palatino. 100.
1895*, Klar Vintermorgen. 600.

Kalkar, Isidor. 1850-1884.

1878*, Ved Aaen. Motiv fra Frederiksværk. Kr. 150.

Kaufmann, Asmus. 1806.
1842, Landskab, tidlig Morgen. Rd. 75.
Parti i Nærheden af Bordesholm. 135.
1847, Regnvejr. 132.

Keen, O. ….. 69.

Kjeldrup, Anton Edvard. 1826-1869.
1861*, Bøgeskov. Rd. 100.
1862*, Hulvejen ved Ørholm. 250.
1863*, En Bøgeskov, tidligt paa Foraaret. 125.
1864*, I Udkanten af Skoven. 200.
1865*, Ellekrat. Rd. 300.
1866*, Borgruin ved Alken i Modeldalen. 200.
* , En Mose i Skoven. 125.
1869*, Parti i Granskoven ved Aldershvile. 100.
1870, Skovparti. 100.

Kjellerup, Theodor Julius. 1818-1850.
1839*, Tre Heste. Rd. 50.
1840*, To kæmpende Tyre. 80.
1844, Gemsen, der angribes af en Los. 120.

Kittendorff, Johan Adolph. 1820.
1872*, Ved Subiaco. Tegning. Rd. 40.
1876, Litografi efter Block, “Christian II i Fængsel paa Sønderborg Slot. Kr. 20.
Do. Do. Do. 20.
Do. Do. Do. 20.
Do. Do. Do. 20.
Do. Do. Do. 20.
1879, Gaard i et Kloster ved Subiaco. Tegning. 50.

Kjærskou, Frederik Christian Jakobsen.
1832*, Parti af Frederikslund. Rd. 45.
1833*, Sjællands Kyst ved Smidstrup. I Mellemgrunden Rungsted og Sophienberg. 70.
* , Parti af Farum. 60.
* , Sjællands Kyst, nord for Hammermøllen. 120.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen