Menu

Kunstforeningen

Jørgen V. Sonne, Th. Stein, H.C. Stilling

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 118-119: Jørgen V. Sonne, Th. Stein og H.C. Stilling

Transskription

(118-119)
Sonne, Jørgen Valentin. 1801.
1832, Morgenen efter Slaget. Rd. 200.
1833, Et Skib trækkes op af Tiberen, ved Hjælp af Bøfler. 200.
Italiensk Hyrdefamilie. 240.
1834, En italiensk Fiskerfamilie. 200.
1835, Tyrehidsning i en romersk Landsby. 400.
1837, Romerske Bønder, som drage til Marked. 300.
1838, Campagnejægere og Bønderfolk i Ordstrid. 300.
1839, Scene i en italiensk Hyrdebolig. Ulve i Faareflokken. 300.
1840, Italienske Bønder holde bøn i den romerske Campagne. 540.
1842*, Karnevalsscene i Rom. 460.
* , En sjællandsk Høstscene. 500.
1843*, Et Marked i Omegnen af Rom. 460.
1845*, Scene ved en Brønd i en italiensk By, hen imod Aften. 400.
1860*, Midsommermorgen. Tidlig førend Solopgang. 200.
1861*, Dragonen paa Marsch fra Forpost i Slesvig 1850. 350.
1862*, Kirkestien igennem Skoven. Søndag. 500.
1865*, Kvæg i Skoven. 400.
1876*, Nøglen til Ledet. 250.

Stein, Johan Carl Henrik Theobald. 1829.
1859, Neapolitanks Fiskerdreng, legeende med Konkylien. Marmor. Rd. 600.
1861, Kong Skjold som Barn. Terracotta. 60.
1865*, Niels Juel. Statuette i galv. bronceret Metal. 250.
do do do. do. do. 250.
1870*, En italiensk Dreng. Brændt Ler. 200.

Stilling, Harald Conrad. 1815.
1861, Parti af en offentlig Brønd i Konstantinopel. Akvarel. Rd. 80.
Parti uden for stadsporte Bab el-Nasr i Kairo. Akvarel. 70.
Parti i en Gaardsplads i Ghettoen i Rom. Akvarel. 50.
Parti i en Gade i Brescia. Akvarel. 30.
1862, Parti ved en Portpassage i det Indre af Kairo. Akvarel. 80.
Parti i den gamle Kirke i Nocera ved Neopel. Akvarel. 70.
Parti i et gammelt Palads i Padua. Akvarel. 60.
Parti i en Gaard i Rouen. Akvarel. 70.
1863, Parti paa Torvet i Amalfi. Akvarel. 80.
Parti i en Gaard i Sorrent. Akvarel. 30.
1870, Parti i Loggia dei Lanzi i Florenz. Akvarel. 80.
1877, Stentrappe paa Slottet i Meissen. Tegning. 60.