Menu

Kunstforeningen

Hans Smidth, Th. Stein

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 54-55: Hans Smidth og Th. Stein

Transskription

(54-55)
Smidth, Hans Ludvig 1839.
1872*, En Hedeegn Rd. 50
1873*, En vestjydsk Bondegaard. Efteraarsstemning 130
1883*, Mose med Birke og Egekrat Motiv fra Tikøb. Kr. 300
1893*, Motiv fra Karup. Storke samle sig til Reisen 300
1894*, Jydsk Markedsscene 800
1897, En Vestjydsk Landsby. 200
1901, Et Boelsted 125
1903*, Blicher ved Taterhytten 500
1905*, Paa Hjemvejen 500
1910, Interiør 150
1911*, Interiør 300
1912*, Interiør. Vestjylland 400
1915*, Interiør 500

Stein, Johan Carl Henrik Theobald. 1829.
1859, Napolitansk Fiskerdreng legende med Konkylier Marmor Rd. 600
1861, Kong Skjold som Barn. Terracotta 60
1865*, Niels Juel. Statuette i galv bronceret Metal 250
18[??] do do do do 250
1870*, En italiensk Dreng. Brændt Ler. 200