Menu

Kunstforeningen

1894

Ophavsmand/nøgleperson

Kunstforeningens bestyrelse

Dokumentindhold

1894: "Love for Kunstforeningen i Kjøbenhavn" (Kjøbenhavn: Fr. Bagges Bogtrykkeri).

Fakta

Love

Dansk