Menu

Kunstforeningen

1899

Dokumentindhold

"Bestyrelsens Forhandlingsprotokol fra 10 Novb. 1895 til 10 Febr. 1906", side 48-65, år 1899.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 48-49: Den årlige bortlodning.
Side 51-52: Valg af gevinster efter bortlodningen.
Side 53-55: Der vælges ny bestyrelse. Julius Hertz ønsker ikke genvalg efter konflikt med Oscar Wandel, J. Simmelkjær og C.C.S. Danneskjold-Samsøe.
Side 56+62: Det besluttes at lade P. Johansen afholde foredrag om "Hans Memling i Brügge" i Kunstforeningen.
Side 56: Man afslår to tilbud om lejemål.
Side 62: Det vedtages at lade en elektriker "foretage Experimenter med Hensyn til Lokalets Belysning med elektrisk Lys".

Fakta

Bestyrelsesprotokol