Menu

Kunstforeningen

1925

Dokumentindhold

"Forhandlings Protokol for Kunstforeningen 1923-1932" side 50-83, år 1925.

Der voteres på værker til indkøb og arrangeres udstillinger løbende.
Side 50: Man mindes afdøde grosserer Oscar Wandel.
Side 55: På en generalforsamling d. 29. januar fremlægger formanden, Wilhelm Hansen, virksomhedsplanen, hvori det blandt andet foreslås, at Carl V. Petersen erstatter Leo Swane som redaktør for Kunstbladet, Viggo Jastrau som inspektør og Victor P. Christensen som sekretær (der ikke ønsker genvalg).
Side 56-58: Forslaget til virksomhedplanen diskuteres livligt og forkastes. Bestyrelsen nedlægger sit hverv, og der indkaldes til en fortsættelse af generalforsamlingen.
Side 60-61: Valg af gevinster efter den årlige bortlodning.
Side 62-67: Der afholdes fortsættelse af generalforsamlingen d. 19. februar, hvor en ny bestyrelse bliver valgt efter en længere ophedet diskussion om bestyrelsessammensætningen. Den nye formand, Johan Hansen, udtaler, at Kunstbladet bør ophøre (side 67).

Omtale af generalforsamlingen den 19. februar i Berlingske Tidende den 20. februar 1925

Side 68: Den nye bestyrelse konstitueres.
Side 68: Spørgsmålet om at holde Kunstforeningens udstillinger åbne for ikke-medlemmer diskuteres.
Side 70: Man diskuterer, om man skal udgive en bog i anledning af Kunstforeningens 100 års fødselsdag.
Side 72: Det vedtages at adspørge Ny Carlsbergfondet om støtte til udgivelse af en C.A. Jensen-bog.
Side 73: 7. maj uddeles fru Claudi-Petersen f. Grandjeans Mindelegat.
Side 76-77: Man diskuterer Kunstforeningens 100 års jubilæumsdag.
Side 79: Man beslutter, at man ikke vil svare på en klage fra "en agtet Dame" i Politiken 15. november, der klager over arrangementet ved Kunstforeningens jubilæumsfest.

Klage over Kunstforeningens jubilæumsfest i Politiken den 15. november 1925

Side 80-83: Diskussion af foreningens udgivelse af en monografi over P.A. Schou.

Fakta

Bestyrelsesprotokol
1924 25 50 protokol 1923 1932 0050
1925 51 protokol 1923 1932 0051
1925 52 protokol 1923 1932 0052
1925 53 protokol 1923 1932 0053
1925 54 protokol 1923 1932 0054
1925 55 protokol 1923 1932 0055
1925 56 protokol 1923 1932 0056
1925 57 protokol 1923 1932 0057
1925 58 protokol 1923 1932 0058
1925 59 protokol 1923 1932 0059
1925 60 protokol 1923 1932 0060
1925 61 protokol 1923 1932 0061
1925 62 protokol 1923 1932 0062
1925 63 protokol 1923 1932 0063
1925 64 protokol 1923 1932 0064
1925 65 protokol 1923 1932 0065
1925 66 protokol 1923 1932 0066
1925 67 protokol 1923 1932 0067
1925 68 protokol 1923 1932 0068
1925 69 protokol 1923 1932 0069
1925 70 protokol 1923 1932 0070
1925 71 protokol 1923 1932 0071
1925 72 protokol 1923 1932 0072
1925 73 protokol 1923 1932 0073
1925 74 protokol 1923 1932 0074
1925 75 protokol 1923 1932 0075
1925 76 protokol 1923 1932 0076
1925 77 protokol 1923 1932 0077
1925 78 protokol 1923 1932 0078
1925 79 protokol 1923 1932 0079
1925 80 protokol 1923 1932 0080
1925 81 protokol 1923 1932 0081
1925 82 protokol 1923 1932 0082
1925 83 protokol 1923 1932 0083