Menu

Personer

Carl V. Petersen

Carl V. Petersen skrev kunstkritik, var en engageret talsmand for de kunstnere, der stiftede Grønningen i 1915, og fra 1923 var han direktør for Den Hirschsprungske Samling.

Han var også medlem af Kunstforeningen, og han spillede en stor rolle ved generalforsamlingerne d. 29. januar og 19. februar 1925, da Kunstforeningens bestyrelse som en del af virksomhedsplanen ville udpege ham som både ny inspektør, sekretær og redaktør for foreningens tidsskrift Kunstbladet. Der var stærke holdninger og indvendinger mod forslaget, og ved en afstemning blev bestyrelsens virksomhedsplan forkastet med stort flertal, hvilket i sidste ende resulterede i, at bestyrelsen afgik, og en ny blev valgt.

Fakta

Carl Vilhelm Petersen

1868-1938

Museumsdirektør, Kunsthistoriker

Dansk