Menu

Personer

N.L. Høyen

N.L. Høyen. Ophav: Carl Edvard Emil Rye (1820-1890), Det Kgl. Biblioteks billedsamling, CC BY-NC-ND 3.0

Høyen var en af Kunstforeningens medstiftere. Allerede i 1818 fik overkrigskommissær Johan Christian Fick efter internationalt forbillede ideen om at stifte en kunstforening i København. Efter at være hjemvendt fra en lang rejse i Tyskland i 1825 med en række vedtægter og bestemmelser, der kunne bruges som vejledning til at etablere en dansk kunstforening, lykkedes det endelig Fick at samle professorerne J.L. Lund, C.W. Eckersberg, G.F. Hetsch og landskabsmaler J.P. Møller, kunsthistoriker N.L. Høyen og sekretær J.M. Thiele i sit hjem. Den 11. november 1825 stiftede denne kreds Kunstforeningen som foreløbig forening.

Høyen blev professor i kunsthistorie ved Kunstakademiet i 1829 og docent i kunsthistorie ved Københavns Universitet i 1856. Han ordnede portrætsamlingen på Frederiksborg Slot i 1837-1839, og i 1839 blev han inspektør ved Den Kgl. Malerisamling sammen med oldforsker C. Jürgensen Thomsen, og han blev også senere direktør samme sted.

Høyen spillede en vigtig rolle i Kunstforeningens første år. Han var medlem af bestyrelsen i 1826-27, ligesom han også var sekretær i 1827. Han var medlem af Kunstforeningens kunstkomité i 1828-1829 samt medlem af en række af foreningens bedømmelseskomiteer i 1836-38.

I 1835 fik han afværget en større opstand mod Kunstforeningen, da flere medlemmer vendte sig mod bestyrelsen og kritiserede benyttelsen af foreningens midler. Høyen holdte en tale på generalforsamlingen d. 15. januar, hvor han blandt andet mindede medlemmerne om, at Kunstforeningen skulle virke til kunstens fordel. I 1836 uddybede han sin tale i en artikel i Kunstforeningens tidsskrift Dansk Kunstblad.

Høyen meldte sig senere ud af Kunstforeningen og stiftede i stedet Selskabet for Nordisk Kunst i 1847, der skulle understøtte og fremvirke den nordiske kunst. I 1848 blev der i Kunstforeningen stillet et forslag om at anlægge en samling af national kunst som et modsvar til Høyens nyoprettede forening, men bestyrelsen afviste dette med, at de to foreninger sagtens kunne eksistere side om side og dermed burde supplere hinanden med hver deres formål.

I 1858 skrev Høyen for Kunstforeningen en forklarende tekst om et litografi over Ragnarokfrisen af H.E. Freund, som blev uddelt til foreningens medlemmer som medlemsblad.
I 1915 købte Kunstforeningen en buste af Høyen udført af H.W. Bissen, som blev opstillet i foreningens læsestue til minde om en af stifterne.

Referencer

Kasper Monrad: Dansk guldalder – Lyset, landskabet og hverdagslivet (Gyldendal, 2013).

Christian Elling: N.L. Høyen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 28. november 2018 fra denstoredanske.dk

Fakta

Niels Lauritz Høyen

1798-1870

Kunsthistoriker

Dansk