Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, almindelig udstillingsvirksomhed, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag.
På en generalforsamling i marts bevilges der et beløb til indkøb af skitser og studier, som ikke skal bortloddes, men forblive i foreningens eje, og der indkøbes en skitse til P.S. Krøyers maleri Et sardineri i Concarneau. Der påbegyndes således årlige indkøb til en studie- og skitsesamling.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger