Menu

Kunstforeningens virksomhed består i år af de sædvanlige opgaver, som er gennemgående for nærværende periode, nemlig arbejdet med et medlemsblad, indkøb til og afholdelse af den årlige bortlodning, afholdelse af generalforsamlinger, afvikling af udstillinger i provinserne og afholdelse af foredrag. Der foretages yderligere indkøb til foreningens samling af fotografier og samlingen af skitser og studier.
Foruden de almindelige ugentlige udstillinger påbegynder foreningen at afholde større udstillinger, der forløber over flere dage. Den første afholdes i marts med kunstværker af Christen Købke.

KILDE: Kunstforeningens trykte årsberetninger fra perioden 1863-1925

Bestyrelse

Udstillinger

Bortlodninger