Menu

Kunstforeningens arkiv 1825-1925

1913 - Bortlodningsliste

Søgeresultater: 16

Johannes Larsen, Marie Luplau

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 16-17: Marie Luplau og Johannes Larsen

Kristian Kongsbøll, Siegfred Neuhaus

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 124-125: Siegfred Neuhaus og Kristian Kongsbøll

Anna Syberg, Juliette Willumsen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 92-93: Anna Syberg og Juliette Willumsen

Christine Swane, Axel Søeborg

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 122-123: Axel Søeborg og Christine Swane

Ludvig Find, Luplau Janssen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 88-89: Ludvig Find og Luplau Janssen

Henrik Schouboe, Marie Tannæs

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 126-127: Henrik Schouboe og Marie Tannæs

Pola Gauguin, Niels Hansen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 124-125: Niels Hansen og Pola Gauguin

Mimi Falsen, Ernst Goldschmidt

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 128-129: Mimi Falsen og Ernst Goldschmidt

Fredrik Borgen, E.V. Bøgh

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 126-127: E.V. Bøgh og Fredrik Borgen

Laura Hovland, E.W. Johnsen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 130-131: Laura Hovland og E.W. Johnsen

L.A. Ring, Johan Rohde

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 44-45: L.A. Ring og Johan Rohde

J.P. Wildenrath, J.F. Willumsen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 70-71: J.P. Wildenrath og J.F. Willumsen

Th. Philipsen, Eiler Sørensen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 96-97: Th. Philipsen og Eiler Sørensen

Vilhelm Fischer, Peter Rostrup Bøyesen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 112-113: Vilhelm Fischer og Peter Rostrup Bøyesen

Wilhelm Holter, Viggo Johansen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 104-105: Wilhelm Holter og Viggo Johansen

Carl Thomsen, Anton Thorenfeld

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 64-65: Carl Thomsen og Anton Thorenfeld