Menu

Kunstforeningen

Viggo Madsen, Kai Nielsen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 118-119: Kai Nielsen og Viggo Madsen

Transskription

(118-119)
Nielsen, Kai – Billedhugger
1910, Statuette Kr. 400
1914, Leda – Broncestatuette 300
1916, En kyssende Unge Bronce 700
= ”Eva” Broncesignet 200
1920, Venus med Æblet. Statuette. Bronce. 800

Madsen, Viggo.
1910, Indsejling til Frihavnen Kr. 200
1915, Vinterdag paa Fænø 250
1931, Vinter 450
1936, Lavning mellem Klitter. Skagen 200
1942, Før Tordenen. Kalkbrænderihavnen 500
1944, Høstakke 300
1947, Den tørre Sommer 500