Menu

Kunstforeningen

Th. Philipsen, Eiler Sørensen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 96-97: Th. Philipsen og Eiler Sørensen

Transskription

(96-97)
se Side 37.
Philipsen, Theodor Esbern.
1903, En romersk Tyr Gibs Kr. 50
1903, En romersk Tyr = 50
1905, En romersk Tyr = 50
1908*, Ponte Salario 400
1909*, Heste ved Gammelgaards Brønd 500
1911*, En Kostald 1500
=* Forarbejde til ”Udskibningen fra Kastrup” 600
=* Studie med en staaende og en liggende Kalv 250
=* Lange Skygger 300
= Lange Skygger Pennetegning 30
= Kalve ved en Brønd. 40
1912*, Hjemad til Malkning 1000
1924, En romersk Tyr Gibs –
= Dreng paa Æsel = –
1925, Løbsk Hest = –
= To Æsler = –
1926, Karl med to Kalve = –
= To Kalve = –

Sørensen, Ejler
1903*, Aften Kr. 450
1912*, Eranthis. Sneen tøer 400
1913*, Martsdag i Haven. Sneen Tøer 600
1916*, I Baggaarden 600
1923*, Ved Tegnebordet 600
1933, Gammel Have 400
1941, Haveindgang 400

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen
Th. Philipsen
Eiler Sørensen