Menu

Kunstforeningen

Poul S. Christiansen, Ane Marie Hansen

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.A. side 84-85: Poul S. Christiansen og Ane Marie Hansen

Transskription

(84-85)
Christiansen, Poul Simon.
1898, Italiensk Landskab. I Udkanten af en Pinieskov. Kr. 200
1902*, Udsigt over Viborg fra Domkirkens Taarn. 400
1903*, Maleren Joakim Skovgaard med sine Hjælpere maler al fresco i Viborg Domkirke 800
1905, Det Indre af Karise Kirke 150
1905*, Fra Zahrtmanns Skole 500
1910*, Fra den gamle Gasværkshavn 300
1910*, 300 Fra Karise Egnen ved Pinsetid 250
1911*, Sommerbolig i Tibirke Bakker 500
1916*, Molen paa Dyrnæs – Graavejr 400
1923*, Augustdag paa Engen. Dyrnæs 600
1925*, Septemberdag ved Fjorden 850

Hansen, Ane Marie.
1898*, En gammel Kone der spinder Kr. 400

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen