Menu

Kunstforeningen

1826

Dokumentindhold

"Bestyrelsesprotokol for Den præliminaire Konstforening 18 November 1825 til 26 October 1827", side 30-61, år 1826.

Diskussionen af den præliminære kunstforenings love fortsættes, og administrationsmedlemmerne fremviser på skift kunstgenstande (kunstunderholdninger). Man antager løbende nye medlemmer efter votering, men foreningen har stadig meget privat karakter.
Side 30-38: Diskussion og revision af Kunstforeningens love.
Side 33: En række mænd indbydes til at indtræde i foreningen og revidere foreningens love.
Side 39: Kunstforeningens foreløbige love bliver vedtaget og udsendes i et cirkulære til medunderskriverne.
Side 40: Det meddeles, at Kunstforeningen kan benytte Frimurerlogens Forsal i stedet for private adresser og et lokale i Hotel du Nord, som hidtil har været benyttet. Foreningen samles første gang i det nye lokale den 10. marts 1826 (side 41).
Side 41: Stiftere og medunderskrivere undskriver den præliminære kunstforenings vedtægter.
Side 45: En foreløbig plan for en kunstforening i Hamborg oplæses.
Side 46-47: Et brev til "Hr. Kgl. Hd." diskuteres, og det besluttes, at det - sammen med foreningens love - skal overleveres til Prins Christian Frederik af J.L. Lund og J.C. Spengler. Prinsens svar udebliver i lang tid.
Side 50: Man beslutter at holde månedlige møder i sommerperioden fremfor de ugentlige møder, der afholdes resten af året.
Side 52-54: Diskussion af kontingent.
Side 61: Et medlem af Kunstforeningen har talt med Prins Christian Frederik, der nu mundtligt har erklæret sig i "disfavour" med ideen om offentlige udstillinger. Kunstforeningen beslutter ikke at rette sig efter ham og at tage sagen op igen i foråret 1827.

Fakta

Bestyrelsesprotokol