Menu

Kunstforeningen

1826

Dokumentindhold

"Bestyrelsesprotokol for Den præliminaire Konstforening 18 November 1825 til 26 October 1827", side 30-61, år 1826.

Diskussionen af den præliminære kunstforenings love fortsættes, og administrationsmedlemmerne fremviser på skift kunstgenstande (kunstunderholdninger). Man antager løbende nye medlemmer efter votering, men foreningen har stadig meget privat karakter.
Side 30-38: Diskussion og revision af Kunstforeningens love.
Side 33: En række mænd indbydes til at indtræde i foreningen og revidere foreningens love.
Side 39: Kunstforeningens foreløbige love bliver vedtaget og udsendes i et cirkulære til medunderskriverne.
Side 40: Det meddeles, at Kunstforeningen kan benytte Frimurerlogens Forsal i stedet for private adresser og et lokale i Hotel du Nord, som hidtil har været benyttet. Foreningen samles første gang i det nye lokale den 10. marts 1826 (side 41).
Side 41: Stiftere og medunderskrivere undskriver den præliminære kunstforenings vedtægter.
Side 45: En foreløbig plan for en kunstforening i Hamborg oplæses.
Side 46-47: Et brev til "Hr. Kgl. Hd." diskuteres, og det besluttes, at det - sammen med foreningens love - skal overleveres til Prins Christian Frederik af J.L. Lund og J.C. Spengler. Prinsens svar udebliver i lang tid.
Side 50: Man beslutter at holde månedlige møder i sommerperioden fremfor de ugentlige møder, der afholdes resten af året.
Side 52-54: Diskussion af kontingent.
Side 61: Et medlem af Kunstforeningen har talt med Prins Christian Frederik, der nu mundtligt har erklæret sig i "disfavour" med ideen om offentlige udstillinger. Kunstforeningen beslutter ikke at rette sig efter ham og at tage sagen op igen i foråret 1827.

Fakta

Bestyrelsesprotokol
1825 26 30 protokol 1825 1827 0030
1826 31 protokol 1825 1827 0031
1826 32 protokol 1825 1827 0032
1826 33 protokol 1825 1827 0033
1826 34 protokol 1825 1827 0034
1826 35 protokol 1825 1827 0035
1826 36 protokol 1825 1827 0036
1826 37 protokol 1825 1827 0037
1826 38 protokol 1825 1827 0038
1826 39 protokol 1825 1827 0039
1826 40 protokol 1825 1827 0040
1826 41 protokol 1825 1827 0041
1826 42 protokol 1825 1827 0042
1826 43 protokol 1825 1827 0043
1826 44 protokol 1825 1827 0044
1826 45 protokol 1825 1827 0045
1826 46 protokol 1825 1827 0046
1826 47 protokol 1825 1827 0047
1826 48 protokol 1825 1827 0048
1826 49 protokol 1825 1827 0049
1826 50 protokol 1825 1827 0050
1826 51 protokol 1825 1827 0051
1826 52 protokol 1825 1827 0052
1826 53 protokol 1825 1827 0053
1826 54 protokol 1825 1827 0054
1826 55 protokol 1825 1827 0055
1826 56 protokol 1825 1827 0056
1826 57 protokol 1825 1827 0057
1826 58 protokol 1825 1827 0058
1826 59 protokol 1825 1827 0059
1826 60 protokol 1825 1827 0060
1826 61 protokol 1825 1827 0061