Menu

Kunstforeningen

1829

Dokumentindhold

"Protocol for Kunstforeningen 26 October 1827-35", side 8-10, år 1829.

Bestyrelsesprotokollen for 1829 er meget kortfattet - fx nævnes det ikke, at der i april udsendes en subskriptionsindbydelse, der inviterer til offentlighedens deltagelse i Kunstforeningen. Der optages fortsat løbende nye medlemmer.
Side 8: På en generalforsamling den 8. oktober fremlægges kassebeholdningen, der nu er så stor, at foreningen kan købe kunstværker, administrationen bemyndiges igen til at arrangere en udstilling, lovene fremvises med "Kgl. Confirmation", der vælges en ny bestyrelse og kunstkomitéen genvælges.
Side 9: I et cirkulære opfordres de af foreningens medlemmer, der er i besiddelse af kunstsamlinger, til at bidrage med aftenunderholdninger/"Aften-Udstilling", som hidtil kun har hvilet på administrationsmedlemmerne.
Side 9 midtfor: I et brev fra "de Kgl. Finantser" meddeles det, at Kongen (Frederik 6.) nu støtter Kunstforeningen økonomisk.
Side 10 øverst: Kunstforeningen køber på baggrund af kunstkomitéens anbefaling sit første kunstværk - et maleri af Albert Küchler til 60 specier.

Fakta

Bestyrelsesprotokol