Menu

Kunstforeningen

1835

Dokumentindhold

Noter over Kunstforeningens virksomhed 1831-35 med særligt fokus på forholdet mellem opgaver udstedt af Kunstforeningen, bestillinger og regulære indkøb. Formodentlig udtryk for arbejdet frem mod generalforsamlingen i 1835, hvor et protestbrev over netop prisopgaver og bestillinger var omdrejningspunktet. "De Herrer Opponenterne" nævnes også i noten - dog uden navn.

Fakta

Note

Dansk

Noter over Kunstforeningens virksomhed 1831-35, der formodentlig er blevet brugt ved en generalforsamling i 1835.