Menu

Kunstforeningen

1839

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1836-1839", side 155-182, år 1839.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 155-157: Den årlige bortlodning, hvor Thorvaldsen tilfældigvis vinder "Lundbye: Partie af Flyvesandsbakkerne ved Tidsvilde". [Den 15. marts 1838 indkøbte Kunstforeningen maleriet på Charlottenborgudstillingen, selvom Thorvaldsen også havde vist interesse for maleriet, hvorfor det jo var heldigt, at han vandt det ved denne bortlodning.]
Ditlev Bluncks "Christus hos Martha og Marie" bortloddes ligeledes. Vinderen er "Justitsraad Fries".
Side 157-158: Der vælges ny bestyrelse.
Side 159: Fritz Westphal vinder prisopgaven med emnet "Thorvaldsens Ankomst og Modtagelse paa Kiøbhavns Toldbod d 17de Septbr 1838" udsted i 1838, men det besluttes, at bestyrelsesmedlemmerne H.W. Bissen og H.E. Freund skal vejlede Westphals videre arbejde.
Side 161: Diskussion af offentlige udstillinger.
Side 166: På en generalforsamling d. 21. februar besluttes det at gøre bestillinger hos danske kunstnere i udlandet, nemlig hos Albert Küchler, Wilhelm Marstrand og Constantin Hansen.
Side 175: En bedømmelseskomité, nedsat i forbindelse med en prisopgave over et litografi til medlemsblad (valgt 14. marts, side 169), meddeler, at den ene konkurrent, der har indstillet sig til opgaven, må trække sig, mens den anden indkomne besvarelse fra det Bærentzenske Stentrykkeri ikke findes tilfredsstillende. Det vedtages alligevel at opkøbe oplaget af 1000 litografiske eksemplarer, dog for en lavere pris, samt at uddele det blandt medlemmerne.
Side 178: Det vedtages at købe et maleri af Jørgen V. Sonne for 270 specier ud af et overskydende beløb, eftersom Constantin Hansen og Wilhelm Marstrand ikke har set sig i stand til at efterkomme foreningens bestillinger hos dem.