Menu

Kunstforeningen

1840

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1840-1845", side 0-33, år 1840.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 1: H.C. Sager, kasserer, udtrykker sin utilfredshed med det forrige års kunstindkøb og foreslår, at sammensætningen af bestyrelsen skal ændres, så der ikke automatisk er flertal af kunstnere; at medlemmer i forbindelse med kunstindkøb må ytre sig frit om kunstværkerne inden anskaffelsen; samt at det skal meddeles udtrykkeligt, hvis bestyrelsen anbefaler kunstværker til anskaffelse for at opmuntre bestemte kunstnere eller fremme bestemte retninger i kunsten.
Side 2-3: Den årlige bortlodning.
Side 4-7: På en generalforsamling den 23. januar diskuteres og forkastes H.C. Sagers forslag.
Side 6-7 og side 9: Der vælges ny bestyrelse.
Side 10: På en generalforsamling den 19. marts argumenterer bestyrelsen i sit udkast til virksomhedsplanen for, at man bruger de i 1836 bevilgede årlige 1000 rigsdaler til kobberstik. Det vedtages at erhverve en næsten færdig plade af kobberstikkeren P.C. Schøler for at skabe et medlemsblad/aftryk til alle medlemmer (side 12).
Side 26: Den bestilte plade af kobberstikker P.C. Schøler kan ikke leveres til den bestemte tid.
Side 30-33: På en generalforsamling den 23. december diskuteres det, hvordan man skal bruge de penge, der er blevet til rådighed, idet Schøler ikke kan levere den bestilte plade. Der afsættes et beløb til indkøb af mindre kunstgenstande, og dertil foreslås det, at man afsætter et beløb til en statue af Frederik 6., men forslaget udsættes til nærmere overvejelse.