Menu

Kunstforeningen

1853

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1852-1859", side 29-53, år 1853.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger (i København og i provinserne) og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 29-30: Den årlige bortlodning.
Side 30-31: Der vælges ny bestyrelse.
Side 30: Medaljør Harald Conradsens Adam Oehlenschläger-medalje uddeles i forbindelse med bortlodningen til samtlige medlemmer.
Side 31: Oehlenschläger-medaljer i sølv sendes til afdøde Adam Oehlenschlägers børn.
Side 39-41: På en generalforsamling den 17. marts præsenteres virksomhedsplanen, og det diskuteres, om man til uddeling som medlemsblad skal erhverve et næsten færdigt stik af C.E. Sonne over Wilhelm Marstrands maleri "Italienerinde i et Osterie" for en del af både indeværende og næste års budget. Diskussionen går på, om man helst skal rette opmærksomheden på kobberstikkunsten eller malerkunsten, og om det færdige resultat af stikket vil leve op til forventningerne og det høje beløb. Forslaget forkastes ved en afstemning med 38 nej-stemmer mod 32 ja-stemmer (side 41).
Side 42: Det vedtages på baggrund af indstilling fra bestyrelsen, at medlemmer må medbringe deres ægtefæller ("Damer") til Kunstforeningens udstillinger og foredrag.