Menu

Kunstforeningen

1842

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1840-1845", side 78-123, år 1842.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 78-79: Den årlige bortlodning.
Side 79-80: Der vælges ny bestyrelse.
Side 85-95: På en generalforsamling den 17. februar behandles virksomhedsplanen, og det vedtages at sende de i årets løb anskaffede kunstværker på udstilling i de provinsbyer, som har et større antal medlemmer, i sommermånederne (side 88-91+93). Af denne årsag vedtages det også, at foreningens virksomhedsår for fremtiden skal begynde i oktober, hvor også bortlodningen vil finde sted, og dermed indskrænkes virksomhedsåret 1842 til 9 måneder (side 91+93). Slutteligt får bestyrelsen - ligesom i 1841 - stillet penge til rådighed til indkøb af værker under udførelse (side 91-92) - dog kun 1000 rigsdaler, da virksomhedsåret kun er på tre kvartaler (side 100).
Side 101: For de 1000 rigsdaler, bestyrelsen har fået stillet til rådighed, anskaffes ”En sjællandsk Høstscene” af Jørgen V. Sonne.
Side 102: Man diskuterer løbende, om man skal flytte eller blive boende i Østergade 13.
Side 102: Man beslutter at sende foreningens anskaffede kunstværker til udstilling i Helsingør og således afholde sin første provinsudstilling.
Side 104: For de 1000 rigsdaler, bestyrelsen har fået stillet til rådighed, anskaffes ”Fængselsgaarden i Florentz” af Jørgen Roed.
Side 111-113: Grundet det forandrede virksomhedsår afholdes den årlige bortlodning nu i oktober.
Side 113-115: Grundet det forandrede virksomhedsår vælges der også ny bestyrelse i oktober.
Side 119+122: På generalforsamlingen d. 15. december fremlægges den nye virksomhedsplan, hvor man genoptager et forslag, stillet i 1841 og 17. februar 1842 (side 86-87), om at udgive en digtsamling med raderede illustrationer og træsnit, da der endnu ikke er indkommet forslag til digtsamlingen. Bestyrelsen får stillet 1200 rigsdaler til rådighed til indkøb af værker under udførelse (side 119-120+122).