Menu

Kunstforeningen

Thorald Brendstrup, Heinrich Buntzen, Joachim Ludwig Bünsow, Frants Bøe, Carl Bøgh, Anne Marie Carl Nielsen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 14-15: Thorald Brendstrup, Anne Marie Carl Nielsen, Joachim Ludvig Bünsow, Heinrich Buntzen, Frants Bøe og Carl Bøgh

Transskription

(14-15)
Brendstrup, Thorald. 1814-1883.
1838*, Parti af Fiskelejet Aalsgaard. Rd. 100.
1839*, Havneparti, set fra Larsens Plads hen imod Toldboden. 100.
1840*, Udsigt ved Frederiksværk. 40.
1841*, Parti af Frederiksværk – Aa ved Lindealleen. 100.
1842*, Udsigt mod Formigo ved Duerofloden i Portugal
* , Udsigt over Duerofloden med Slottet Freschia og Bjærgene i Portugal.
* , Bøgetræer langs en Aa. 50.
1843*,Parti ved Frederiksværk med Udsigt til Isefjorden. 60.
* , Parti ved en Aa. 32.
1844*, Udsigt over Sundet. 100.
1845*, Aftenlandskabet ved Maribo Sø. 60.
1846*, Parti i Nærheden af Fredensborg. 70.
* , Sjællandsk Landskab i nærheden af Sundet. 80.
1850*, Parti af Campagna de Roma uden for Porto maggiore. 40.
* , Parti i Villa Borghese. Morgen. 32.
1851*, Udsigt mod Klosteret St. Giovanni e Paolo i Rom. I Baggrunden Albanerbjærgene. 160.
1852*, Italiensk Landskab. Motiv fra Villa Poniatowsky ved Rom. Tidlig Formiddag. 220.
* , Bjørnehoved – Bakkerne ved Frederiksværk. 45.
* , Parti ved en Aa fra Frederiksværk. 35.
1853*, Bjærgegn ved Olevaro. Morgen. 250.
* , Foraarslandskab ved Søholt paa Lolland. 50.
1854*, Italiensk Landskab med Cypresser. 160.
1855*, Ved Udkanten af en Skov. 150.
1858*, Landskab med Køer. 120.
1870*, Tidligt Efteraar i Udkanten af en Skov. 120.
1875*, Formiddag ved Dyrehavshegner nær ved Spring-
forbi. 250.

Brodersen, A.M… Pag. 16.

Bünsow, Joachim Heinrich Ludvig Daniel. 1821.
1844*, Parti ved Tillingsted i Dritmarsken. Rd. 130.

Buntzen, Heinrich. 1803.
1833*, Skovparti i Charlottenlund. Rd. 100.
1834*, Mørk Vinterdag. 160.
1837*, Skovparti. Tegning. 72.
1841, En snedækket Strand i et optrækkende Uvejr. 120.
1843, Parti ved Innfloden i de bayerske Bjærge. 60.
* , Landskab ved uroligt Vejr. Motiv fra Vedbæk. 60.

Bøe, Frants Diderik. 1820.
1844*, Parti i en Have. Rd. 30.
1872, Blomsterstykke. (Bytte fra Kunstf. i Christiania). 240.

Bøgh, Carl Henrik. 1827.
1855*, Landskab med Dyr. Rd. 40.
1856*, Kronvildt i Skoven. 120.
1858*, Svin. 50.
1859*, Landskab med Daarvildt. 150.
1861*, ”Sød Kløe”. 100.
1863*, En lille Pige med sine Geder. 150.
1865*, En Ræv. 60.
1868*, Uden for Bondegaarden. 130.
1870*, En Ræv paa Lur. 300.
1876*, Smaalandsk Landskab med Køer. Kr. 1200.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen