Menu

Kunstforeningen

C. Eckardt, C.W. Eckersberg, Eiler Rasmussen Eilersen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 26-27: C. Eckardt, C.W. Eckersberg og Eiler Rasmussen Eilersen

Transskription

(26-27)
Eckardt, Christian Frederik Emil. 1832.
1866*, Strand ved Vesterhavet i nærheden af Agger. Rd. 100.
1867*, Strandparti ved Middelfart. 100.
1868*, Parti af Nyborg-Fjord. 80.
1869*, Parti ved Nyborg-Fjord. 120.
1870*, Diset Efteraarsmorgen ved Langelinie. 100.
1871*, Eftermiddag i Storebælt. 50.
1872*, Morgen efter Regn ved Storebælt. 80.
1874*, Fiskere kommer hjem fra Fangst. 225.
1875*, Aften ved Italiens Kyst. I Baggrunden Elba. 60.
Haandtegning. 15.
1876, Parti i Bugten ved Cattaro. Dalmotiv. Tegning. 35.
1877*, Morgen i Bugten ved Porta Ferrajo paa Elba. Kr. 600.
1878*, En dalmatisk ”Bovo” i Indløbet i Bugten ved Cattaro. 500.
1880*, En svensk Lodskutter krydsende i Kattegat. 1000.
1881*, Maaneskin i Bugten ved Cattaro. 500.

Eckersberg, Christoffer Vilhelm. 1783-1853.
1830*, En Brig under Losning tørrer Sejl. Rd. 40.
* , En Bæltsmakke med Passagerer. 80.
* , En Korvet paa Helsingørs Bred. 80.
1831*, Gadescene efter Regnvejr. 60.
* Christian IV Besøg hos Tycho Brahe paa Uranienborg 1592. 160.
1831*, En Bæltsmakke. Rd. 90.
1832*, Søstykke. Wilders Plads. 150.
* , Parti af Kjøbenhavn. 150.
1833*, En Del af Dækket paa et Krigsskib. Matroserne tage Afsked. 100.
1835*, En Orlogskorvet, som sætter læsejl. 100.
1837*, Affaire mellem en nordamerikansk og en engelsk Fregat. 100.
* , Et Fregatskib, som indtager Rebene i en tiltagende Kuling, med andre Sejlere østen for Bornholm.
1838*, B. Thorvaldsens Portræt. Malet 1820. 80.
1842*, Søstykke. Et møde paa Søen. 100.
1843*, En Brig og en Galease, der i stærk Kuling og Bygevejr sejle rumskjøds hen. 120.
1845*, Søstykke. 72.
1851*, Skibe til Ankers i stille Vejr, tørrende Sejl. 120.
1853*, Det Indre af Colossæum. 150.
* , Udsigt til Aventinerbjærget over Tiberen. 150.
* , S. Cosmo e Damiano. 150.
1858, Kirken Araceli. 200.

Eilersen, Eiler Rasmussen. 1827.
1856*, Efteraarslandskab. Motiv fra Damsbo i det sydlige Fyn. Rd. 200.
1857*, Parti i det sydlige Fyn, med Faaborg og Lyø i Baggrunden. 100.
1865*, En Sommerdag i Dyrehaven. Motiv fra Fuglesangsmosen ved Ordrup Krat. 500.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen