Menu

Kunstforeningen

Peter Ilsted, L. Jacoby, Viggo Jastrau, Gabriel Jensen, Karl Jensen, Louis Jensen, Henrik Jespersen, Andreas Juuel, C.M. Soya-Jensen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 58-59: Andreas Juuel, L. Jacoby, Gabriel Jensen, Peter Ilsted, C.M. Soya-Jensen, Louis Jensen, Henrik Jespersen, Karl Jensen og Viggo Jastrau

Transskription

(58-59)
Juuel, Andreas Thomas. 1817-1868.
1842*, Landskab. Rd. 60.
1843*, Parti ved Søllerød. Indgang til Kirkeskoven. 50.
* , Landskab i Nærheden af Augustenborg. 50.
1844*, Landskab. 100.
* , Skovparti. 30.
1845*, Vandmøllen ved Silkeborg. 60.
1846*, Parti i Ry Sønderskov. 60.
* , Parti ved Furesø. 80.
1847*, Efteraarslandskab. 120.
Landskab. Motiv ved Mogenstrup. 60.
1849*, Sjællandsk Skovegn. 120.
* , En Landsby i det sydlige Sjælland. 30.
1850*, Parti ved Furesø. 35.
* , Skovparti ved Frederikslund ved Furesø. Akvarel. 18.
1851*, Skovparti ved Frederikslund. 60.
* , Haveparti ved Dronninggaard. Studie. 30
1852*, Haveparti ved Dronninggaard. 30.
* , Parti ved Dronninggaard. 30.
* , Parti ved Furesø. 30
1853*, Parti ved Gjelte Bakke med Røjels Bom. 80.
* , Ved et Led. 30.
1854*, Skovparti. Motiv fra Droninggaard. 120.
* , Gade i Svendborg. 50.

Jacoby, L.
1891, Kobberstik efter Rafaels ”Skolen i Athen”. (Vundet i Christiania Kunstforening.

Videre Pg 141.
Jensen, Gabriel.
1892*, En Deel af en gammel Bondegaard (Solskin). Kr. 100.
1893, Aftenstemning. 150.
1894, Landskab ved Tadse Møllegaard. 100.

Ilsted, P.V. se pag. 56.
1889*, En Have. Kr. 400.
1890, En ung Pige. Tegning. 100.
1891*, Tre unge Piger. 300.

Soya Jensen, Carl Martin. 1860.
1890, Gamle Huse. Akvarel. Kr. 100.

Jensen, Louis. 1858.
1890*, Canale Grande i Venedig. Eftermiddag i Oktober. Kr. 250.
1897, Gorbiodalen ved Mentona.

Jespersen, Henrik Gamst. 1853.
1890*, Landskab med den udtørrede Filsø. Kr. 300.
1894*, Solen staar op over Heden. 250.
1895*, I Bøgeskoven ved Solnedgang. 500.
* , Paa Heden i Nærheden af Klitterne. *)

Jensen, Karl.
1891*, Domkirken i Lübeck. Kr. 400.

Jastrau, V.
1891, Paa Tagkammeret. Tegning. Kr. 100.
1892, Syende Kone (Akvarel). 100.

*) Medlemsbidrag

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen