Menu

Kunstforeningen

O. Keen, Hans Knudsen, Johannes Kragh, Christen Købke, C.A. Kølle, Henny Panduro

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 68-69: Christen Købke, C.A. Kølle, O. Keen, Johannes Kragh, Hans Knudsen og Henny Panduro

Transskription

(68-69)
Købke, C. S.
1838*, Parti af Bugten ved Kalkbrænderiet. Rd. 70.
* , Parti i Nærheden af Kalkbrænderiet ind over Kjøbenhavn i Middagsbelysning. 100.
1840, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen hen af Nørrebro. 50.
1842*, Forum i Pompeji. 250.
1843*, Parti af Bugten ved Neapel. 250.
1845*, En Pergola. Motiv fra Capri. 500.

Kølle, Claus Anton. 1827-1872.
1856*, Ruinen af Borgen Epstein i Taurusbjærgene. Rd. 100.
* , Barnehoved. Studie. 60.
1857*, En Bondekone, som binder en Gravkrans. 125.
1858*, Den gamle Strandvej ved Hellebæk. 100.
1859*, En Sommeraften ved Maribo Sø. 100.
1860*, Udsigt fra Ruinerne af Gurre Slot ved Solnedgang. 250.
1861*, Parti ved Ry i Jylland. Formiddag. 125.
1863*, Ruinen af Venus og Romas Templer i Rom. 80.
* , Gadeparti i Palestrina. 100.
1866*, Formiddag efter Regn. Motiv fra Dyrehaven. 225.
1869*, Parti ved Vinderød Skov. 150.
1870*, Sommermorgen ed Waals, i Nærheden af Aachen. 150.
1871*, ”Regnfang” ved en Havremark. Motiv fra Slesvig. 250.
1872*, Parti ved Møens Strand. 100.

Keen, O.
1889, Tidlig Morgen. (vundet i Kunstf. i Kristiania)

Kragh, Johannes.
1894*, Octoberblæst. Kr. 300.
1895, Sjællands Odde. Akvarel. 125.

Knudsen, Hans.
1895, Vinterdag. Kr. 200.
1897*, Septemberdag, kjøligt Solskin. 250.

Køster, Henny.

1897, Morgen i April. Kr. 100.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen