Menu

Kunstforeningen

Viggo Langer, Adolph Larsen, Knud Larsen, Carl Locher, Lorentz Lyngbye, Niels Lützen, Thorald Læssøe, Carl Løffler, Christine Løvmand

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 78-79: Lorentz Lyngbye, Niels Lützen, Thorald Læssøe, Carl Løffler, Christine Løvmand, Carl Locher, Adolph Larsen, Knud Larsen og Viggo Langer

Transskription

(78-79)
Lyngbye, L. R.
1835*, Søstykke, i Nærheden af Anholt. Rd. 80.
1837, Søstykke, under Bornholm. 60.
1838*, Skovparti ved Kollekolle. 160.
1841, Landskab. Porcellænsmaleri. 50.

Lytzen, Niels Aagaard. 1826.
1870*, Nabofamilien. Rd. 100.

Læssøe, Thorald. 1816-1878.
1841*, Herregaarden Ørbæklund i Fyn. Rd. 100.
1842*, Indgangen til Badstuen i Frederiksborg. Tegning. 30.
1843*, Parti af St. Nepomuksbroen i Prag. 40.
1844, Herregaarden Ørbækslunde. 50.

Løffler, Carl Johan Albrecht. 1810-1853.
1838*, En Tobaksryger. Rd. 40.

Løvmand, Christine Marie. 1803-1872.
1844*, Voxende Tulipaner. Rd. 50.
1845*, Frugtstykke. 24.
1853*, Druer. 20.
1856*, Foraarsblomster. 22.
1857*, Druer. 30.
1858*, Foraarsstykke. 35.
1859*, Druer. 40.
1861*, Blaa Druer. 45.
1862*, Blomsterstykke. Rd. 40.
1864*, Fragment af Druer. 50.
1867*, Voxende Foraarsblomster. 36.
1871*, I et Værtshus er Urtepotter med en Del Foraarsblomster. 100.

Locher, Carl.
1888*, En Jagt indtager Last. Motiv fra Skagen. Kr. 900
1897, Fra Skagen Strand. (Radering Remarque Tryk). 100.

Larsen, Adolf. 1856.
1890*, Novemberdag i en gammel Have. Kr. 250.

Larsen, Knud.
1890*, En Skolestue. Kr. 300.

Langer, V.
1891*, Sommerdag. Knudshoved. Kr. 300.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen