Menu

Kunstforeningen

Johann Mohr, David Monies, Adam Müller, Morten Müller

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 84-85: Johann Mohr, David Monies, Adam Müller og Morten Müller

Transskription

(84-85)
Mohr, Johan Georg Paul. 1808-1843.
1833*, Parti af Egnen ved Salzburg. Rd. 100.
1834*, Landskab ved Kellersee. 180.
1835*, Frederiksdals Mølle. 160.
* , Parti ved Lysterfjord i Bergens Stift. 200.
1838, Parti i Tyrol, i Baggrunden Bjærgene ”den vilde Kaiser”. 180.
1840*, Parti ved Bolzen med Kalternsee. 200.
1841*, Egnen ved Iffeldorf, i Nærheden af de bayerske Bjærge. 100.

Monies, David. 1812.
1833*, En gammel Bonde, som slaar Ild til sin Pibe. Rd. 70.
1834*, En Kunstner, som spøger med en Bondepige, medens hendes Fader sover. I Baggrunden andre Kunstnere, som tegne og male. 140.
1839*, Børn paa Isen paa Citadelsgraven. 100.
1840*, En Landsbypræst til Hest, som kjøbe Blomster af en Pige. 160.
1842*, En Keglebane i Dyrehaven. 150.
1843, En vandrende Sanger med Familie søger Ly mod et Uvejr. 200.
1845*, ”Tynde Pandekager”. 210.
1846*, Kjøkkenscene. 240.
1847*, Konfirmanderne. 300.
1849*, Erindring fra Danseboden. 260.
1851*, En Kone hviler sig i Skoven paa sin Hjulbør. 50.
1852*, Kjøkkenscene. 300.
1854*, En Landsbypræst i sin Have. 120.
1855*, En lille Dreng paa Bedstemoders Skjød, forskrækkes af den ældre Broder. Rd. 400.
1860*, En Bondepige leder en gammel Mand fra Kirken. 300.
1861*, En syg Mands Adspredelse. 250.
1866*, En gammel Kone vinder Garn. 100.
1867*, Huslig Scene. 180.

Müller, Adam August. 1811-1844.
1830*, Prospekt af en Del af Figursalen paa Charlottenborg. Rd. 20.
1831*, Skizze til Opgaven: ”Kong Valdemars Rejse”. 70.
1833*, Den saarede Herluf Trolle, som ved sin Hjemkomst til Herlufsholm modtages af Birgitte Gjøe og Skolens Disciple. 140.
1834*, Bøhmiske Landfolk, som efter et ødelæggende Uvejr ere forsamlede ved St. Nepomuks Billedstøtte for at anraabe ham om Bistand. 170.
1835*, Valdemar Sejer med sin Søn i Fangenskab hos Grev Henrik af Schwerin. 200.
* , Parti ved Bacharach ved Rhinen. 32.
1837*, En norsk Brud. 40.
* , Hans Tausen, beskyttende Biskop Rønnov mod de opbragte kjøbenhavnske Borgere. Skizze. 50.

Müller, Morten.
1879, Norsk Skovlandskab. (vundet i Kunstf. i Christiania). Kr. 200.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen