Menu

Kunstforeningen

Carl Georg Scheuermann, Harald Schiødte, August Schiøtt, C.A. Schleisner, H.M.A. Schmidt, Nic. Schmidt, Carl von Schmidt-Phiseldeck

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 110-111: Carl Georg Scheuermann, Harald Schiødte, August Schiøtt, C.A. Schleisner, H.M.A. Schmidt, Nic. Schmidt og Carl von Schmidt-Phiseldeck

Transskription

(110-111)
Scheuermann, Carl Georg. 1803-1859.
1837*, Udsigt mod Holmestrand. Rd. 70.
1859*, Farumgaard. 60.

Schiødte, Valdemar Harald Immanuel- 1852.
1880*, En Kolportør med gudlige Skrifter besøger en Syg. Kr. 600.

Schiøtt, Heinrich August Georg. 1823.
1846*, Familiescene i en Bondestue. Rd. 50.
1862*, En Fader, der frier for sin Søn. (Thelemarken). 600.

Schleisner, Christian Andreas. 1810-1882.
1832*, En gammel Mand, som lærer to Børn at Læse. Rd. 30.
* , En huslig Scene. 30.
1833*, En Kobbersmed og en Tanddoktor. 130.
1835*, En Mand tæller Draaber til sin syge Kone. 100.
1841*, En Bødker, som holder Frokost i sit Værksted. 100.
1844*, Kortspillere. 200.
* , Brev fra Sønnen til Faderen, en Kobbersmed i sit Værksted. 170.
1845*, En Kvartetprøve. 228.
1846*, En Amagerkone i sit Kjøkken. 150.
1849*, Søfolk, som dele Bjærgelønnen. 300.
1851*, To Matroser, som spille Dam. 150.
1852*, En huslig Scene. Bedstemoderen sover. Rd. 150.
1853, En huslig Scene. Bedstefader med Barnet. 170.
1854*, Inden for Kirkedøren. 160.
1856*, Legende Børn. 90.
1858*, Scene i en jydsk Bondestue. 250.
1859*, Huslig Scene. Bedstemoder læser i Bønnebogen, Datterdatteren strikker. 120.
1863*, Bedstemoderen. 200.
* , To Kortspillere. 100.
1864*, En gammel Spillemand. 100.
1866*, En Enke indmelder sine Børn i Landsbyskolen. 200.
1867*, En Fuglekræmmer. 150.
1869*, Kortspillere. 200.
1870*, Huslig Scene. 100.

H.M.A. Schmidt. … Pag. 117.

Schmidt, Nicolai Outzen. 1844.
1877, Buste efter Antiken. Marmor. Kr. 400.

Schmidt-Phiseldeck, Carl Anton Ferdinand. 1853.
1880*, I det tidlige Foraar. En Hagelbyge trækker op. Kr. 200.
1891*, Fra Ordrup Mose. 600.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen