Menu

Kunstforeningen

Vilhelm Kyhn

Kunstforeningens Bortlodninger No 2.B. side 6-7: Vilhelm Kyhn

Transskription

(6-7)
Kyhn Peter Vilhelm Carl. 1819
1844*, Bornholmsk Kyst ved Solens Nedgang kort efter Regnveir Rd. 30
1845, Frederiksborg Slot 100
1845*, Fattig Husmandsleilighed 40
1847*, Skovparti i det Nordlige Sjælland. Eftermiddag. 85
1856*, Søstykke 100
1857*, Kystparti af det nordlige Sjælland mod Nakkehoved 500
1858*, Ved Veile Fjord. Tidlig Formiddag. 150
1859*, Sommereftermiddag. Parti fra Havegaarden [????] 160
1863*, Tidlig Formiddag. Motiv ved Veile Fjord 300
1872*, Tidlig Formiddag Veile Fjord 150
1873*, Eftermiddag fra [??]sø. 300
1874*, Efterår 700
1875*, Fra Laurvig Rhed 150
1877*, Sommernat ved Jul-Sø. Kr. 1100
1878*, Tidlig Sommereftermiddag. Kalø Strand. 220
1879*, Sommerdag i Snekkersten 350
1880*, Vinterdag. 350
1881*, Sildig Sommereftermiddag. 350
1885*, En Sommerdag. Emnet fra Egnen om Holsterbro Kr. 500
1886*, Juni Aften. Ved Rørvig. 1100
1887*, Septemberdag i Udkanten af en Skov 1500
1889*, Bygeveir ved Kjøbenhavn 400
1889, Rørvig Havn K.L.M.
1890*, Junidag ved Rørvig. 1000
1892*, Sommereftermiddag. Motivet taget i Nærheden af Rørvig. 1200
1895, Eftermiddag fra Engene langs en af Skovene ved Aakjær 200
1897*, Lige ud af Landeveien 300
1898*, Ved Horsens Fjord. I Mellemgrunden Dyrbjerg. Forsommer 800
1900*, Landskab ved Ry 500
1900*, Marine 400
1901, I Sundet 400

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

K.L.M. er Kunstforeningens forkortelse for 'Kontingent for Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen
Vilhelm Kyhn