Menu

Kunstforeningen

1848

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1845-1851", side 80-99, år 1848.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 82: [Bestyrelsen drøfter ifølge Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens stiftelse til 1863 (København: 1864) tre indkomne forslag på et administrationsmøde inden generalforsamlingen den 29. februar og udfærdiger en skrivelse med betænkninger. Hverken forslagene eller bestyrelsens skrivelse er ført til protokols, men kan læses i Kunstforeningen i Kjøbenhavn. Dens Historie og Virksomhed fra dens stiftelse til 1863. Forslagene udtrykker utilfredshed med, at administrationen foretager et udvalg, som foreningen efterfølgende skal stemme om, og man ønsker derfor at overdrage afgørelsen fuldstændigt til et særligt udvalg. Argumenterne er, at kunstnere holder sig tilbage for at tilbyde foreningen værker, da de ikke ønsker at blive konfronteret med medlemmernes vurdering, samt at man på grund af processen går glip af gode værker, som bliver solgt til anden side. I bestyrelsens skrivelse af 14. februar afvises de tre forslag, idet bestyrelsen hævder, at de anførte problemer kan undgås ved at fortsætte det årlige rådighedsbeløb til bestyrelsens frie indkøb. Bestyrelsen udtrykker dertil frygt for, at man ikke kan kontrollere eventuelle hemmelige interesser eller egennyttig indflydelse ved at lade et lille udvalg afgøre kunstindkøbene.]
Side 83-85: På generalforsamlingen d. 29. februar fremlægges tre forslag til forandring i foreningens organisation især med henblik på at ændre proceduren for indkøb. I stedet for at lade en afstemning blandt medlemmerne afgøre kunstindkøbene, foreslås det at overdrage afgørelsen til et særligt udvalg (side 83-84). Bestyrelsen har forinden diskuteret forslagene og kan ikke anbefale dem, og efter en diskussion nedstemmes de (side 85).
Side 84: På samme generalforsamling vedtages det at erhverve et medlemsblad for 1500 rigsdaler. Et tidligere foreslået stylograferet blad efter Wilhelm Marstrands maleri "Scene af Barselstuen" kan ikke leveres, og det besluttes i stedet at få det udført som litografi i større format. Det vedtages også at stille 1500 rigsdaler til fri disposition for bestyrelsen til at indkøbe kunst (side 85).
Side 85: Ved samme generalforsamling genoptager overretsassessor O. Müller et tidligere forslag om at indskrænke bortlodningen for i stedet at skabe en permanent samling af kunstværker. [Müller ønsker at skabe en samling med nationalt sigte og udelukkende danske motiver som modtræk til det af kunsthistoriker N.L. Høyen nyligt oprettede Selskab for nordisk Kunst. Bestyrelsen afviser forslaget under henvisning til det forkastede forslag i 1846. Derudover forsvares bortlodningen med, at den virker til foreningens formål ved at udbrede kunsten, ligesom det fremføres, at de to foreninger ikke er i konkurrence med hinanden.] Forslaget får ikke opbakning, og det trækkes tilbage.