Menu

Kunstforeningen

1849

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1845-1851", side 99-124, år 1849.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 99-100: Den årlige bortlodning af indkøbet fra 1848.
Side 101-102: Der vælges ny bestyrelse.
Side 101: På samme generalforsamling stilles en tidligere vedtaget oprettelse af en statue over Tycho Brahe i bero, og foreningen har derfor et overskydende beløb, og bestyrelsen anmoder om at få stillet 1000 rigsdaler til disposition til indkøb af kunstværker dette år, eftersom det har været vanskeligt for kunstnere at få afsat værker det forløbne år på grund af Treårskrigen. Forslaget vedtages.
Side 107-108: På generalforsamlingen d. 1. marts vedtages det at afsætte et beløb til at ophjælpe radérkunsten. Det vedtages at sende en opfordring ud til kunstnere om at indsende raderinger, der efterfølgende skal trykkes og uddeles til medlemmerne. Det sædvanlige rådighedsbeløb på 1500 rigsdaler sættes i øvrigt til bestyrelsens disposition.