Menu

Kunstforeningen

1850

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1845-1851", side 125-155, år 1850.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 125-126: Den årlige bortlodning, hvor blandt andet Marstrands "Dans i det Frie paa Ischia" vindes af "Musikhandler Hornemann". [Formodentlig En dans i det frie på Ischia.]

Wilhelm Marstrand, En dans i det frie på Ischia, 1847, Ribe Kunstmuseum

Side 126-127: Der vælges ny bestyrelse.
Side 129: Det vedtages at betale Wilhelm Marstrand et passende vederlag, når hans værk "Barselsstue" bliver reproduceret som kobberstik eller litografi.
Side 131: Det meddeles, at flere plader til forrige års valgte raderinger var blevet slidte efter 500 aftryk.
Side 135-136: På en generalforsamling d. 21. februar vedtages de stillede forslag i virksomhedsplanen. Det vedtages således at stille 1500 rigsdaler til fri disposition for bestyrelsen til at indkøbe kunst (side 132), det vedtages at afsætte endnu et beløb til at erhverve raderinger til uddeling blandt medlemmerne (side 132-133), og det vedtages at lade medaljør Harald Conradsen udføre en medalje for den nyligt afdøde Adam Oehlenschläger (side 133-134).
Side 139: Det besluttes at give tilladelse til, at der på bestemte betingelser kan afholdes offentlige auktioner i foreningens lokale.
Side 143: Kobberstikker C.E. Sonne tilbyder foreningen en plade over et maleri af Jens Juel.
Side 146: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at behandle ovennævnte tilbud, da bestyrelsen ønsker at erhverve pladen til et medlemsblad for det kommende år, men der allerede er disponeret over det indeværende års indtægter ved det voterede budget.
Side 146-148: På den ekstraordinære generalforsamling besluttes det efter en afstemning at anvise erhvervelsen af Sonnes plade og de fornødne aftryk på næste års budget.

Fakta

Bestyrelsesprotokol