Menu

Kunstforeningen

1851

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1845-1851", side 156-174, år 1851.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 156-157: Den årlige bortlodning.
Side 157-158: Der vælges ny bestyrelse.
Side 161-162: På en generalforsamling d. 13. februar vedtages det (side 162), at bestyrelsen i år får stillet et mindre beløb til rådighed (1000 rigsdaler) til indkøb af kunst, eftersom man på en ekstraordinær generalforsamling sidste år besluttede at bruge en stor del af dette års budget (2000 rigsdaler) på erhvervelse af en plade af kobberstikker C.E. Sonne og aftryk heraf til medlemmerne.
Side 169: Et aftryk af Harald Conradsens Adam Oehlenschläger-medalje fremvises.