Menu

Kunstforeningen

F.M.E. Fabritius de Tengnagel, Viggo Fauerholdt, August Fischer, Hans Fischer

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 30-31: F.M.E. Fabritius de Tengnagel, Viggo Fauerholdt, Hans Fischer og August Fischer

Transskription

(30-31)
Fabritius de Tengnagel, Frederik Michael Ernst. 1781-1849.
1830*, En Fløj af Sønderborg Slot. Maaneskin. Rd. 36.
* , Grubbemølle ved Svendborg. Vinterlandskab. 65.
* , Stille nat. Fuldmaanen skinner gjennem Træerne og belyser en Landlig Hytte. Efter Heibergs ”Elverhøj”. 70.
1831*, Landskab. 25.
* , Vinterlandskab. 25.
1832*, Vordingborg Havn og Skibsbro. Maaneskin. 60.
1833*, Maaneskinsstykke. Komposition. 120.
1835*, Udsigt ved Susaaen. Maaneskin. 120.
1838*, Vinterlandskab ved Solens Nedgang. 40.
1839*, Maaneskinsstykke. 30.
1840*, Søstykke. Motiv fra Kolding Fjord. 70.
1841*, Vinterlandskab. 130.
1842*, Udsigt over Sundet, raget fra Vedbæks Bro. Maaneskinsstykke.
* , Vinterlandskab. Dansk Egn. 64.
1846*, Parti ved Hellebæk. Maaneskin. 100.
1847*, Maaneskinsstykke. 100.
1849*, Maaneskinsstykke. 60

Fauerholdt, Viggo. 1832-1882.
1855*, Marinebillede. Rd. 24.
Parti fra Stranden ved Nordby paa Fanø. 40.
1857*, Kystparti fra Bornholm, i Nærheden af Allinge. 70.
1857*, Strandparti i Taarbæk. Rd. 130.
1858*, En Helsingørs Lodsbaad, som sætter ud til et Skib. 200.
1859*, Episode af et Søslag fra Niels Juels Tid. 250.
1860*, Aggershus Fæstning ved Christiania. 40.
1861*, Kystparti fra Rudkjøbing. Eftermiddag. 125.
1862*, Udsigt fra Dampskibsbroen i Kvæsthusgade imod Toldboden. Tidlig Foraarsmorgen. 225.

Fischer, Hans Christian. 1849-
1870*, Indkjørsel til en jydsk Bondegaard. Rd. 40.
1872*, Bondegaard. Motiv fra Langeland. 100.
1874*, En Landsbybolig. Aften fra Langeland. 50.
1876*, Landsbygade fra Langeland. Akvarel. Kr. 40.
* , En Hytte paa Langeland. Akvarel. 25.
1878*, Tidlig Morgen fra Højderne ved Mossø. 350.

Fischer, Johannes August. 1854.
1875*, Et Indblik i en gammel Gaard. Fra Jylland. Rd. 125.
1876*, En Stubmølle fra Lolland. Kr. 150.
1877*, Gaardparti fra Lygtekroen. 100.
1881*, Indkjørselen til Uldby Præstegaard ved Kallundborg. Graavejr. 375.
* , Fra Vesteraa i Aalborg. 175.
1883*, Fra en Gaard i Venedig. 400.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen