Menu

Kunstforeningen

Jean Altamura, C.F. Aagaard, Carl Aarsleff

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 1: C.F. Aagaard, Carl Aarsleff og Jean Altamura

Transskription

(1-1)
Aagard, Carl Frederik. 1833.
1855*, Parti af Eenrum Skov, ved Indkjørelsen til Frydenlund. Rd. 80.
1857*, Parti af Næsbyhoved Sø ved Odense. 150.
1858*, Fritvoxende Markblomster. 150.
1859*, Det Indre af en Skov. Foraar. 300.
1861*, Indkjørsel til Rugaard. Formiddag. 125.
1866*, Parti i Sorø Akademis Have. 225.
1876*, Parti paa Capri.Kr. 660.
1877*, Parti fra Maridalen ved Christiania. 800.
1881*, Aaparti ved Frederiksværk. 600.

Aarsleff, Carl Vilhelm Olaf Peter. 1852.
1885*, Faderglæde. Broncegruppe. Kr. 800.
1890*,En Yngling. Statuette. Bronce. 900.

Achen, g.h. ….Pag. 4.

Altamuras, Jean.
1876, Fæstningen Loo-Rock ved Madeira. Akvarel. Kr. 45.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen