Menu

Kunstforeningen

1857

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1852-1859", side 115-140, år 1857.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger (i København og i provinserne) og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 115-117: Den årlige bortlodning.
Side 118: Der vælges ny bestyrelse.
Side 123: På en generalforsamling d. 26. februar foreslås det at få lavet en tegning over billedhuggeren H.E. Freunds værk "Ragnarokfrisen" på Christiansborg Slot, samt at tegningen skal ledsages af en kort tekst og uddeles til samtlige af foreningens medlemmer. Det meddeles, at en yngre kunstner har påtaget sig at ville levere tegningen. Denne kunstner er Henrik Olrik (side 120).
Side 124: Forslaget diskuteres og vedtages.
Side 134: Man har diskuteret forskellige placeringer for mindesmærket over C.W. Eckersberg siden 1854, men beslutter på et møde afholdt på Garnisons Kirkegården at holde fast i en placering netop der.
Side 136: Den 8. oktober holder man det sidste møde på Nørregade 250, da man har fået lokaler på Kongens Nytorv 206, hvor man mødes første gang den 3. december (også side 136).

Fakta

Bestyrelsesprotokol