Menu

Kunstforeningen

Gianfredi, Curt Grolig, Vilhelm Groth, Frits Grove, Theude Grønland, Holger Grønvold, Hans Gude, Louis Gurlitt

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 38-39: Gianfredi, Curt Grolig, Vilhelm Groth, Frits Grove, Theude Grønland, Holger Grønvold, Hans Gude og Louis Gurlitt

Transskription

(38-39)
Gianfredi.
1846, Luzerner-Løven. Marmor. Rd. 100.

Grolig.
1837*, Sachsisk ridende Artilleri returnerer gjennem en Landsby, forfulgt af preussiske Kyradserer. Rd. 120.

Groth, Georg Vilhelm Arnold. 1842.
1867*, Parti i Landsbyen Rønde ved Kalø Rd. 55.
1870*, Kystparti. En diset Eftermiddag i August. Motiv fra Strandgaards Dyrehave ved Faxe Strand. 280.
1871*, Parti i en Lystskov ved en Vej. 50.
1872*, Landskab fra Egnene ved Faxe. Diset Formiddag. 60.
* , Landskab i September. 50.
1873*, Ved Udløbet af en Aa, taaget Formiddag. 150.
1874*, Kystparti. 70.
1876*, Fra Skoven ved Fontainebleau. Kr. 130.
1877*, Sildig Eftermiddag ved Møens Strand. 400.
* , Parti ved Seinen. 250.
1878*, Strandparti i Graavejr. 200.
1879*, Ved Silkeborg Langsø. 200.
1881*, Aaens Udløb i Fjorden. Opklarende Vejr. 800.

Grove, Peter Frederik Nordahl. 1822-.
1854*, En Skovvej. Rd. 70.
1867*, Et Bøgetræ. 60.

Grønland, Theude. 1817-1876.
1862*, En Forstyrret Rede. Rd. 200.
1869*, Frugtstykke. 100.
1871*, Frugtstykke. 120.

Grønvold, H.
1877, Parti fra Lundsberg. Akvarel. Kr. 50.

Gude, Hans.
1869, Studie af et Bondehus i Schwarzwald. Akvarel. (vundet i Kunstf. i Christiania). -
1874, Lledrevally i Wales. Rd. 300.
1876, Vinterstykke fra Vestlandet (vundet i Kunstf. i Christiania). Kr. 600.

Gurlitt, Louis. 1812.
1833*, Parti af Kullen. Nogle Smuglere skjule deres Varer mellem Klipperne. Maaneskin. Rd. 60.
1834*, Udsigt i Nærheden af Esrom. 200.
1835*, Egn ved Hellebæk. 200.
* , Parti ved Odde ved Hardangerfjord. 200.
* , Hundefos i Sagn i Norge. 80.