Menu

Kunstforeningen

1858

Dokumentindhold

"Bestyrelsen 1852-1859", side 140-165, år 1858.

Der optages nye medlemmer, afholdes udstillinger (i København og i provinserne) og voteres på værker til indkøb løbende.
Side 141-142: Den årlige bortlodning.
Side 143: Der vælges ny bestyrelse.
Side 144: N.L. Høyen erklærer sig villig til at skrive en tekst, der kan ledsage "Ragnarokfrisen"-medlemsbladet. [Medlemsbladet, der er en tegning over billedhuggeren H.E. Freunds værk "Ragnarokfrisen" udført af Henrik Olrik, uddeles midt på året].
Side 148-149: Det besluttes på en generalforsamling den 25. marts (side 149), at Tegner & Kittendorff skal levere et litografi af Martinus Rørbyes maleri "Fiskere paa Skagen".
Side 148-149: På samme generalforsamling (side 149) vedtages det - angående bestyrelsens frie kunstindkøb - at 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal erklære sig enige, før et værk kan købes.
Side 158: En udstilling afbrydes på grund af brand i nabogården.

Fakta

Bestyrelsesprotokol