Menu

Kunstforeningen

Paul Fischer, J.D. Frisch, Nilaus Fristrup, Andreas Fritz, Henrik Christian From, Carl Frydensberg, Lorenz Frølich

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 34-35: J.D. Frisch, Nilaus Fristrup, Andreas Fritz, Henrik Christian From, Lorentz Frølich, Paul Fischer og Carl Frydensberg

Transskription

(34-35)
Frisch, John Didrik. 1885-1867.
1859*, Det Indre af en Bondegaard, hvor nogle Børn sidde og lege. Rd. 50.
1860*, Sjællandsk Aftenlandskab. 80.
1861*, En Kone, som Strikker. 80.
1862*, Det Indre af en Bondegaard. 100.
1863*, Ved en Kanal i en Have. Efteraar. 80.
1866*, En gammel Kronhjort har lagt sig under et Egetræ i Læ for Efteraarsruskvejret. 100.
1867*, Fra Dyrehaven. En Juni Formiddag. 200.
1868*, En Hoppe med sit Føl. Middag i Juli. 100.

Fristrup, Nilaus. 1837.
1871*, Fra Hønsegaarden. Rd. 200.
1873*, Fra Strandmølle-Aaen. 200.

Fritz, Andreas. 1828.
1871*, Dalstrøg i Marselisborg Skov. Tidlig Sommereftermiddag. Rd. 500.
1874*, Efteraarsaften ved Himmelbjærget. 500.

1878*, Efteraarsdag paa Stranden. Marselisborg Skov. Kr. 800.
1879*, Sommeraften paa en lille Eng. 300.
1880*, Strandbillede fra Moesgaard Skov ved Aarhusbugten. Opklarende vejr efter en regnfuld Foraarsdag. 1600.

From, Henrik Christian. 1811-1879.
1844*, Parti ved Silkeborg. Rd. 30.
1846*, Parti af Frederiksdal. 40.
1847*. Skovparti. Motiv fra Nøddebo. 40.

Frølich, Lorentz. 1820.
1839*, En Bonde forfulgt af Ulve. Vinterstykke. Rd. 30.
1841*, Kong Svarfurlami tvinger Dværgene Durin og Dualin til at love sig Sværdet Firsing. 60.
1861*, En Bedstemoder, der fortæller Historier. 80.
1890, Ramme med Tegninger til J.L. Heibergs ”Amor hos Bacchus”. L.M.
1894, Ægirs døtre drikke deres Faders Skaal (Tegning i Vandfarve). Kr. 200.

Fischer, Poul.
1891, Kjøbmagergade Aquarel. Kr. 75.

Frøhlich, Lorentz
1895, Parnasset (Tegning). Kr. 200.
En Flok Hunde jage Hjorter (Tegning). 100.
To Børn og en Hund. 40.

Frydensberg, Carl.
1897*, En ung Pige. Kr. 400.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen