Menu

Kunstforeningen

T. Kloss, Andreas Ludvig Koop, Peter Kornbeck, Frederik Kraft, Pietro Krohn, P.S. Krøyer

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 64-65: T. Kloss, Andreas Ludvig Koop, Peter Kornbeck, Frederik Kraft, Pietro Krohn og P.S. Krøyer

Transskription

(64-65)
Kloss, Friederick Theodor. 1902-1876.
1832*, Et russisk Linieskib og en Fregat til ankers under Hveen. Rd. 130.
1838*, Linieskibet “Dronning Marie” og Korvetten “Najaden” under Indsejling i Faxe-Bugt paa Island. 60.
1842*, En Fregat klarer en Læger. 300.
* , Den danske Eskadre i Aaret 1841 under den mecklenborgske Kyst, hvor Kronprins Frederik forlader Orlogsskibet ”Christian VIII” og gaar med Dampskibet ”Kiel” til Rostock. 300.

Koop, Andreas Ludvig. 1792-1849.

1832, Portræt af B. Thorvaldsen. Kopi efter Begas. Rd. 120.

Kornbech, Johan Peter. 1837.
1866*, En Markedsplads i Vinterbo. Rd. 100.
1867*, Det Indre af Kirken St. Francesco i Assisi. 100.
1870*, I et Hus fra det 16de Aarhundrede. Motiv fra Antwerpen. 100.
1871*, Det Indre af Kirken St. Jaxques i Antwerpen. 400.
1872*, En Klostergang i Helsingør. 100.
1874*, Gadeparti i Trient. 180.
1875*, Parti i Klostergaarden St. Pietro in Vincolo. Rom. 100.
* , Gadeparti i Spalato. 100.
1876*, Gadeparti i Spalato med Resten af Diocletians Palads. Kr. 100.

1878*, I et Nonnekloster. Motiv fra Sermione ved Gardasøen. Kr. 350.
1880*, Et Interiør. Motiv fra St. Cruz i Toledo. 800.
* , En Buegang under Raadhuset i Riva. 100.

1881, En Buegang under Raadhuset i Riva. (vundet i Aalborg Kunstf.). 250.

Kraft, Frederik Carl Julius. 1823-1854.
1847*, Aften ved Øresund. Motiv fra Vedbæk. Rd. 60.
1850*, En Septemberaften paa Dyrehaveplainen, med Udsigt til Hveen. 140.
1851*, Sommerlandskab i en sjællandsk Egn. 150.

Krohn, Pietro Købke. 1840.
1868*, St Knuds Marked i Odense. Rd. 150.
1870*, Paa et Gadehjørne i Ærøskjøbing. Byens Udraaber nyder sin Frokost. 300.
1872*, En Kone, som smaasnakker med sin Stær. 200.

Krøyer, Peter Severin. 1851.
1873*, En Skomager. Tegning. Rd. 50.
1883, Kvindeligt Studiehoved. Akvarel. Kr. 100.
Mandligt Studiehoved. Akvarel. 100.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.) som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

Kunstforeningen