Menu

Kunstforeningen

Viggo Pedersen, Vilhelm Pedersen, C.C. Peters, Edvard Petersen

Fortegnelse over Kunstforeningens bortlodninger side 94-95: Viggo Pedersen, Vilhelm Pedersen, C.C. Peters og Edvard Petersen

Transskription

(94-95)
Pedersen, Viggo.
1883*, En Blegeplads paa en Sommerdag. Piger hænger Tøj til Tørring. Kr. 500.
1884*, Solbeskinnet Gyde mellem Havemure i Rom. 250.
1885*, Solskinsdag i November. Fra Omegnen af Sora. 500.
1886*, Lirifloden ved Sora. Efteraarsdag. 500.
1887*, Landskab med Faar. Pen. 100.
1888*, Klar Efteraarsformiddag. Ruinen svinder for Solen. 300.
* , Frodig Forgrund. 150.
Pennetegning. 100.
1889*, Skovinteriør. Akvarel. 100.
1890*, Ved Vuggen. 200.
1891*, Solskin paa Bondegaarden. 300.
Genrebillede, Aquarel. 100.

Pedersen, Vilhelm Thomas. 1820-1859.
1846*, Bedstefader Bygger Korthuse. Rd. 100.
1847*, En Landevejsscene. 100.

Peters, Christian Carl. 1822.
1851*, Herkules, som Barn, dræber to Slanger. Marmor. Rd. 600.
1856*, En blæsende Faun. Statuette. Bronce. 200.
1864*, En Bacchantinde. Statuette. Bronce. 250.

Petersen, Edvard Frederik. 1841.
1864*, Landskab. Motiv fra Stadsgraven. Rd. 50.
1871*, Fra Skarrit Sø. Eftermiddagsstemning. 150.
1874, I Skoven ved Sommertid. Tegning. 50.
1875, Parti ved Odinshøj. 80.
Egeskeletter ved Foraarstid. Pennetegning. 35.
1880*, Fra Villa Capucini i Rom. Kr. 1400.
* , Hollandsk Kanalparti ved Delft. 250.
1881*, Vaskerpiger, som forstyrres af en Flok Svin, der drives forbi. 1100.
* , Gadeparti fra Palestrina. 200.
1882, Fra Monte Pincio. Akvarel. 125.
Fra Monte Pincio. Akvarel. 125.
1883*, Gade i Anticoli i Sabinerbjærgene. 200.
Fra Monte Pincio. Akvarel. 100.
1884*, Fra Grønttorvet i Kjøbenhavn. 2000.
1886, Fra Grønttorvet i Kjøbenhavn. Pen og Tusch. 100.
1887*, Bønder fra Roma Omegn uden for Kirken St. Giovanni decollato til Søndagsmesse. 1500.
Fra Ville Borghese. Akvarel. 120.
1888*, Piletræer ved et Vandløb. Eftermiddag. 400.
1889, Landskab. Akvarel. 100.
En Vigne fra Sora. L.M.

Fakta

Bortlodningsliste

Dansk

De med * markerede værker fandtes i gengivelser i Kunstforeningens Håndtegningssamling. Håndtegningssamlingen var de arbejder på papir (blyant, kul, tusch mv.), som Kunstforeningen i årenes løb samlede som et katalog over sine indkøb. Hvis man solgte et maleri til foreningen skulle man også levere en tegning. Samlingen blev solgt i 1933.

L.M. er Kunstforeningens forkortelse for '(Kontingent for) Livsvarigt Medlemskab', som således er den "pris", der er blevet betalt for et kunstværk.

Kunstforeningen